Относно електронната търговия

Електронната търговия е незадължителна функция, която трябва да бъде осигурена за даден сайт. Администраторите на сайта могат да активират опцията за електронна търговия за събития (класически) и Webex Training. С функцията за електронна търговия домакините могат да изискват плащания с кредитна карта за достъп до техните планирани събития, сесии и публикувани записи. След като администратор на сайта въведе информация за доставчика на онлайн плащане, те могат да обработват транзакции с кредитни карти от сайтове за събития (класически) и Webex Training.

Събития (класически) и Webex Training поддържат услугите за обработка на плащания PayPal Payflow Pro, PayPal Events (класически), Website Payments Pro (UK) и PayPal Express Checkout (САЩ и Канада).

Активирайте електронната търговия

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

Поставете отметка в съответните квадратчета за услугите, които искате да активирате.


 

Ако изберете както Webex Events, така и Webex Training, промените в конфигурацията, които правите за едното, автоматично се прилагат за другото.

3

Конфигурирайте вашите настройки за електронна търговия и текстови опции.

Можете да потвърдите промените си в тест режим и се върнете към производство режим, когато промените са завършени.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Превключване между тестов и производствен режим

Когато конфигурирате електронната търговия, можете да активирате тест режим, така че можете да тествате промените си, без да извършвате реални транзакции. Когато конфигурацията за електронна търговия приключи, можете да промените режима на производство .

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия
 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия
2

За Режим на работа , изберете Тествайте .

3

Направете промени в конфигурацията си.

4

За да направите вашите промени достъпни в системата, за Режим на работа , изберете Производство .

5

Щракнете върху Актуализиране.

Въведете вашата информация за PayPal Payflow Pro

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

За да конфигурирате обработката на плащане с PayPal, щракнете Конфигуриране .

3

Изберете PayPal Payflow Pro от Доставчик списък и след това въведете необходимата информация.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Конфигурационни елементи: PayPal Payflow Pro

Поле

Описание

Конфигурационни елементи:

ИД на партньор

Въведете идентификационния номер или име за услугата за онлайн плащане. За производствен режим използвайте ИД , който предоставя услугата за онлайн плащане.

ИД за вход на търговец /Продавач

Въведете идентификационния номер или името на търговеца, които сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

ИД на потребител

Въведете потребителския идентификационен номер или име, което сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

Парола

Въведете паролата, която сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

Изберете тип акаунт в PayPal:

Website Payments Pro

Изберете, за да контролирате плащанията с помощта на страницата PayPal Payflow Pro. Полето за избор на кредитна или дебитна карта няма да се покаже.

Издание на Payflow за PayPal Payments Pro или Website Payments

Изберете, за да активирате полето за избор на кредитна или дебитна карта, като за потребителите са налични опции Visa, MasterCard, AMEX и Discover.

Payflow Pro

Изберете, за да активирате полето за избор на кредитна или дебитна карта, като за потребителите са налични опции Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club и JCB.

Експресно плащане поле за отметка— Поставете отметка, за да активирате опцията Експресно плащане, която позволява на купувачите да започват и прекратяват процеса на плащане на сайта на търговеца. Това води до страницата за влизане в акаунта на PayPal.

Кредитни и дебитни карти, които се поддържат за сайта:

Квадратчета за отметка на карти

Проверете поддържаните кредитни и дебитни карти за сайта. В зависимост от Изберете тип акаунт в PayPal избор, това поле може или да не се появи, или може да показва различни опции за карти, както е описано по-горе.

Символ на валута, който се показва на сайта:

Символ на валута

Символът за валута, който се показва на сайта. PayPal Payflow Pro поддържа само USD $ (САЩ долар).

Въведете вашата информация за PayPal Express Checkout (Канада).

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

За да конфигурирате обработката на плащане с PayPal, щракнете Конфигуриране .

3

Изберете PayPal Express Checkout (Канада) от Доставчик списък и след това въведете необходимата информация.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Конфигурационни елементи: Експресно финализиране с PayPal (Канада)

Поле

Описание

имейл адрес за вход в PayPal

Въведете имейл адрес , за да влизам в акаунта на PayPal.

Предоставяне на разрешение за API на Webex

Изберете връзката и следвайте инструкциите, които се появяват. Това разрешение е необходимо, за да позволите на Webex да изпълнява транзакцията от ваше име.

Символ на валута...

Изберете Промяна за да промените символа за валута, който се показва на сайта. PayPal Express Checkout (Канада) поддържа CAD C$ (канадски долар) като валута по подразбиране.

Въведете вашата PayPal Express Checkout (САЩ) информация за плащане

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

За да конфигурирате обработката на плащане с PayPal, щракнете Конфигуриране .

3

Изберете PayPal Express Checkout (САЩ) от Доставчик списък и след това въведете необходимата информация.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Конфигурационни елементи: Експресно финализиране с PayPal (САЩ)

Поле

Описание

имейл адрес за вход в PayPal

Въведете имейл адрес , за да влезете в акаунта на PayPal.

Предоставяне на разрешение за API на Webex

Изберете връзката и следвайте инструкциите, които се появяват. Това разрешение е необходимо, за да позволите на Webex да изпълнява транзакцията от ваше име.

Символ на валута...

Изберете Промяна за да въведете символа за валута, който се показва на сайта. PayPal Express Checkout (САЩ) поддържа USD $ (САЩ долар) като валута по подразбиране.

Въведете информацията за плащане на вашия уебсайт PayPal Payments Pro (UK).

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

За да конфигурирате обработката на плащане с PayPal, щракнете Конфигуриране .

3

Изберете PayPal Website Payments Pro (UK) от Доставчик списък и след това въведете необходимата информация.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Настройки за PayPal Website Payments Pro (UK).

Поле

Описание

Конфигурационни елементи:

ИД на партньор

Въведете идентификационния номер или име за услугата за онлайн плащане. За производствен режим използвайте ИД , който предоставя услугата за онлайн плащане.

ИД за вход на търговец /Продавач

Въведете идентификационния номер или името на търговеца, които сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

ИД на потребител

Въведете потребителския идентификационен номер или име, което сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

Парола

Въведете паролата, която сайтът използва за влизам в сървъра за обработка на плащания.

Изберете тип акаунт в PayPal:

Website Payments Pro

Изберете, за да контролирате плащанията с помощта на страницата PayPal Payflow Pro. Полето за избор на кредитна или дебитна карта няма да се покаже.

Website Payments Pro Payflow Edition

Изберете, за да активирате полето за избор на кредитна или дебитна карта, като опциите Visa/Debit/Electron и MasterCard са налични за потребителите.

Кредитни или дебитни карти, които се поддържат за сайта:

Квадратчета за отметка на карти

Проверете поддържаните кредитни и дебитни карти за сайта. В зависимост от Изберете тип акаунт в PayPal избор, това поле може или да не се появи, или може да показва различни опции за карти, както е описано по-горе.

Символ на валута, който се показва на сайта:

Символ на валута

Изберете Промяна за да въведете символа за валута, който се показва на сайта.

Добавяне на промоционални кодове

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

Щракнете върху Промоционални кодове .

3

Въведете следната информация в Създайте промоционални кодове страница.

 • Промоционален код за услуга: Изберете услугата, за която искате да създадете нов промоционален код.

 • Име на получател: Въведете името на получателя (фирма или лице) за новия промоционален код.

 • Имейл: Въведете имейл адрес на получателя. Като алтернатива можете да качите текстов файл с разширението .txt или файл със стойности, разделени със запетая (CSV), който сте форматирали в Microsoft Excel.

  Можете да използвате файла, за да добавите до 1000 имейл адреса на получатели. Файлът може да съдържа до две полета с данни за един имейл адрес на всеки ред: имейл адрес и име на присъстващия. Ако предоставите само имейл адрес за получателите, системата използва частта от името на имейла преди символа @, за да попълни

  • %AttendeeName% променлива за имейла

  • Полето „Име на получател“ в таблица в база с данни (за целите на отчитането)

 • Дължина на промоционалния код: Въведете дължината (брой знаци) на промоционалния код.

 • Използване на промоционален код: Изберете дали промоционалният код може да се използва веднъж, няколко пъти или неограничен брой пъти преди датата на изтичане на промоционалния код.

 • Тип отстъпка: Изберете дали отстъпката е фиксирана сума или процент и въведете сумата (в USD, CAD или £) или процента.

 • Дата на изтичане: Въведете датата, на която изтичат промоционалните кодове.

 • Тип на промоционалния код: Посочете дали системата генерира промоционалните кодове.

  За да накарате системата да генерира един или повече промоционални кодове, изберете Генерирана от системата (количество) и въведете броя на новите промоционални кодове.

  За да създадете един персонализиран промоционален код, изберете Един персонализиран промоционален код и въведете код по ваш избор.

 • Отнася се за: Изберете дали промоционалният код е добър за всички програми, събития и сесии; или е подходящ за конкретен тип (например събитие на живо).

4

Щракнете върху Създаване.

Удължаване на срока на валидност за промоционален код

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

В Доклади за електронната търговия раздел, щракнете Доклад за промоционални кодове .

3

Въведете параметрите за отчета.


 

Въведете всяка информация като период от време от време, промоционален код или получател, за която знаете, че се отнася за кодовете, които искате да разширите.

4

Щракнете върху Показване на отчет .

5

Поставете отметка в съответните квадратчета за кодовете, които искате да разширите.

6

Щракнете върху Удължаване на срока на годност .

7

В полето Разшири до (мм/дд/гггг) въведете новата дата на изтичане на валидността or, shortened, дата на изтичане.

8

Щракнете върху Актуализиране.

В Срок на годност актуализации на колони, за да се покажат новите дати на валидност за промоционалните кодове, които сте актуализирали.

9

Затворете Доклад за промоционални кодове прозорец.

Изтриване на промоционални кодове


 

След като изтриете промоционален код, той вече не е достъпен за използване.

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

В Доклади за електронната търговия раздел, щракнете Доклад за промоционални кодове .

3

Въведете параметрите за отчета.


 

Въведете всяка информация като период от време от време, промоционален код или получател, за която знаете, че се отнася за кодовете, които искате да изтриете.

4

Щракнете върху Показване на отчет .

5

Поставете отметка в съответните квадратчета за кодовете, които искате да изтриете.

6

Щракнете върху Изтриване на промоционални кодове .

В Състояние актуализации на колона, за да се покажат Изтрит състояние за всеки от кодовете, които сте изтрили.

7

Затворете Доклад за промоционални кодове прозорец.

Въведете информация за вашата компания

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

В Име на търговец поле, въведете името, което искате да се показва за вашата компания или организация.

3

В Информация за поддръжка поле, въведете имейл адрес или телефонен номер , който участниците могат да използват, за да получат поддръжка при онлайн платежни транзакции.

4

Щракнете върху Актуализиране.

Персонализирайте страницата за плащане

Можете да персонализирате текста, който се показва в горния и долния колонтитул на страницата за плащане.

1

Влезте в Webex администрация на сайта и, в зависимост от това коя услуга искате да конфигурирате, отидете на една от следните страници:

 • Конфигурация > Webex събития > Електронна търговия

 • Конфигурация > Webex обучение > Електронна търговия

2

В Заглавка на раздела за кредитни или дебитни карти поле, въведете текста, който искате да се появи в заглавката на страницата за плащане.

3

В Долен колонтитул на раздела за кредитни или дебитни карти поле, въведете текста, който искате да се появи в долния колонтитул на страницата за плащане.

4

Щракнете върху Актуализиране.