Konfigurowanie handlu elektronicznego dla witryny Webex w cisco Webex Site Administration

Administratorzy witryn webex mogą włączyć handel elektroniczny dla wydarzeń lub sesji szkoleniowych. Dzięki e-commerce gospodarze mogą wymagać płatności kartą kredytową za wydarzenia i sesje szkoleniowe.

O e-commerce

Handel elektroniczny to opcjonalna funkcja, którą należy aprowizować dla witryny. Administratorzy witryn mogą włączyć opcję e-commerce dla Webex Events i Webex Training. Dzięki funkcji e-commerce gospodarze mogą wymagać płatności kartą kredytową za dostęp do zaplanowanych wydarzeń, sesji i opublikowanych nagrań. Po wprowadzeniu przez administratora witryny informacji o dostawcy płatności online może on przetwarzać transakcje kartą kredytową z witryn Webex Events i Webex Training.

Webex Events i Webex Training obsługują usługi przetwarzania płatności PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro (Wielka Brytania) i PayPal Express Checkout (USA i Kanada).

Włącz handel elektroniczny

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
  • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

  • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

  2Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla usług, które chcesz włączyć.
    

  Jeśli wybierzesz zarówno Webex Events, jak i Webex Training, zmiany konfiguracji wprowadzone dla jednego z nich automatycznie zastosują się do drugiego.

  3Skonfiguruj ustawienia handlu elektronicznego i opcje tekstowe.

  Możesz sprawdzić poprawność zmian w trybie "testowym" i powrócić do trybu "produkcyjnego", gdy zmiany zostaną zakończone.

  4Kliknij opcję Aktualizuj.

  Przełączanie między trybem testowym i produkcyjnym

  Podczas konfigurowania handlu elektronicznego można włączyć tryb "testowy", aby można było testować zmiany bez dokonywania rzeczywistych transakcji. Po zakończeniu konfiguracji e-commerce możesz zmienić tryb na "produkcja".

   1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
   • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce
   • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce
   2W obszarze Tryb pracywybierz opcję Testuj.
   3Dokonaj zmian w konfiguracji.
   4Aby udostępnić zmiany w systemie, w polu Tryb pracywybierz pozycję Produkcja .
   5Kliknij opcję Aktualizuj.

   Wprowadź informacje o swoim PayPal Payflow Pro

    1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
    • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

    • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

    2Aby skonfigurować PayPal przetwarzanie płatności, kliknij przycisk Konfiguruj.
    3Wybierz PayPal Payflow Pro z listy Dostawca, a następnie wprowadź wymagane informacje.
    4Kliknij opcję Aktualizuj.

    Elementy konfiguracji: PayPal Payflow Pro

    Pole

    Opis

    Elementy konfiguracji:

    Identyfikator partnera

    Wprowadź numer identyfikacyjny lub nazwę usługi płatności online. W trybie produkcyjnym użyj identyfikatora udostępniany przez usługę płatności online.

    Identyfikator logowania sprzedawcy/Dostawca

    Wprowadź numer identyfikacyjny lub nazwę logowania sprzedawcy, której witryna używa do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

    Identyfikator użytkownika

    Wprowadź numer identyfikacyjny użytkownika lub nazwę używany przez witrynę do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

    Hasło

    Wprowadź hasło używane przez witrynę do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

    Wybierz typ konta PayPal:

    Witryna internetowa Payments Pro

    Wybierz, aby kontrolować płatności za pomocą strony PayPal Payflow Pro. Pole wyboru karty kredytowej lub debetowej nie zostanie wyświetlone.

    PayPal Payments Pro lub Website Payments Pro Payflow Edition

    Zaznacz, aby włączyć pole wyboru karty kredytowej lub debetowej, a opcje Visa, MasterCard, AMEX i Discover są dostępne dla użytkowników.

    Payflow Pro

    Zaznacz, aby włączyć pole wyboru karty kredytowej lub debetowej, a dla użytkowników dostępne są opcje Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club i JCB.

    Pole wyboru Ekspresowa realizacja zakupu — zaznacz, aby włączyć opcję Ekspresowa realizacja transakcji, która umożliwia kupującym rozpoczynanie i ułakanie procesu realizacji transakcji w witrynie sprzedawcy. Spowoduje to wyświetlenie łącza do strony logowania do konta PayPal.

    Karty kredytowe i debetowe obsługiwane w witrynie:

    Pola wyboru karty

    Sprawdź obsługiwane karty kredytowe i debetowe witryny. W zależności od wyboru Wybierz PayPal Typ konta to pole może nie być wyświetlane lub mogą być wyświetlane różne opcje karty, jak opisano powyżej.

    Symbol waluty wyświetlany na stronie:

    Symbol waluty

    Symbol waluty wyświetlany na stronie. PayPal Payflow Pro obsługuje tylko USD $ (USA Dolar).

    Wprowadź informacje o kasie PayPal Express (Kanada)

     1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
     • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

     • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

     2Aby skonfigurować PayPal przetwarzanie płatności, kliknij przycisk Konfiguruj.
     3Wybierz pozycję PayPal Express Checkout (Kanada) z listy Dostawca, a następnie wprowadź wymagane informacje.
     4Kliknij opcję Aktualizuj.

     Elementy konfiguracji: PayPal Express Checkout (Kanada)

     Pole

     Opis

     PayPal adres e-mail logowania

     Wprowadź adres e-mail, aby zalogować się na konto PayPal.

     Przyznawanie uprawnień API do Webex

     Wybierz link i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. To uprawnienie jest wymagane, aby umożliwić Webex uruchomienie transakcji w Twoim imieniu.

     Symbol waluty...

     Wybierz pozycję Zmień, aby zmienić symbol waluty wyświetlany w witrynie. PayPal Express Checkout (Kanada) obsługuje CAD C$ (dolar kanadyjski) jako domyślną walutę.

     Wprowadź informacje o płatności PayPal Express (USA)

      1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
      • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

      • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

      2Aby skonfigurować PayPal przetwarzanie płatności, kliknij przycisk Konfiguruj.
      3Wybierz pozycję PayPal Express Checkout (US) z listy Provider (Dostawca), a następnie wprowadź wymagane informacje.
      4Kliknij opcję Aktualizuj.

      Elementy konfiguracji: PayPal Express Checkout (USA)

      Pole

      Opis

      PayPal adres e-mail logowania

      Wprowadź adres e-mail, aby zalogować się na konto PayPal.

      Przyznawanie uprawnień API do Webex

      Wybierz link i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. To uprawnienie jest wymagane, aby umożliwić Webex uruchomienie transakcji w Twoim imieniu.

      Symbol waluty...

      Wybierz pozycję Zmień, aby wprowadzić symbol waluty wyświetlany w witrynie. PayPal Express Checkout (USA) obsługuje USD $ (USA) Dolar) jako waluta domyślna.

      Wprowadź informacje o płatnościach w witrynie PayPal Internetowej Payments Pro (UK)

       1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
       • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

       • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

       2Aby skonfigurować PayPal przetwarzanie płatności, kliknij przycisk Konfiguruj.
       3Wybierz pozycję PayPal Web Payments Pro (UK) z listy Dostawca, a następnie wprowadź wymagane informacje.
       4Kliknij opcję Aktualizuj.

       Ustawienia PayPal Płatności za pośrednictwem witryny (UK)

       Pole

       Opis

       Elementy konfiguracji:

       Identyfikator partnera

       Wprowadź numer identyfikacyjny lub nazwę usługi płatności online. W trybie produkcyjnym użyj identyfikatora udostępniany przez usługę płatności online.

       Identyfikator logowania sprzedawcy/Dostawca

       Wprowadź numer identyfikacyjny lub nazwę logowania sprzedawcy, której witryna używa do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

       Identyfikator użytkownika

       Wprowadź numer identyfikacyjny użytkownika lub nazwę używany przez witrynę do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

       Hasło

       Wprowadź hasło używane przez witrynę do logowania się na serwerze przetwarzania płatności.

       Wybierz typ konta PayPal:

       Witryna internetowa Payments Pro

       Wybierz, aby kontrolować płatności za pomocą strony PayPal Payflow Pro. Pole wyboru karty kredytowej lub debetowej nie zostanie wyświetlone.

       Witryna internetowa Payments Pro Payflow Edition

       Zaznacz, aby włączyć pole wyboru karty kredytowej lub debetowej, a opcje Visa/Debit/Electron i MasterCard są dostępne dla użytkowników.

       Karty kredytowe lub debetowe obsługiwane w witrynie:

       Pola wyboru karty

       Sprawdź obsługiwane karty kredytowe i debetowe witryny. W zależności od wyboru Wybierz PayPal Typ konta to pole może nie być wyświetlane lub mogą być wyświetlane różne opcje karty, jak opisano powyżej.

       Symbol waluty wyświetlany na stronie:

       Symbol waluty

       Wybierz pozycję Zmień, aby wprowadzić symbol waluty wyświetlany w witrynie.

       Dodaj kody promocyjne

        1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
        • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

        • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

        2Kliknij Kody promocyjne.
        3Wprowadź następujące informacje na stronie Tworzenie kodów promocyjnych.
        • Kod promocyjny dla obsługi: Wybierz usługę, dla której chcesz utworzyć nowy kod promocyjny.

        • Nazwa odbiorcy: Wprowadź nazwę odbiorcy (firmy lub osoby) nowego kodu promocyjnego.

        • E-mail: Wprowadź adres e-mail odbiorcy. Alternatywnie można przekazać plik tekstowy z rozszerzeniem .txt lub plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) sformatowany w programie Microsoft Excel.

         Za pomocą tego pliku można dodać do 1000 adresów e-mail odbiorców. Plik może zawierać maksymalnie dwa pola danych dla jednego adresu e-mail w każdym wierszu: adres e-mail uczestnika i imię i nazwisko uczestnika. Jeśli podasz tylko adres e-mail dla odbiorców, system użyje części nazwy e-mail przed symbolem @, aby wypełnić

         • Zmienna %AttendeeName% dla wiadomości e-mail

         • Pole "Nazwa odbiorcy" w tabeli bazy danych (do celów raportowania)

        • Długość kodu promocyjnego: Wprowadź długość (liczbę znaków) kodu promocyjnego.

        • Zastosowanie kodu promocyjnego: Wybierz, czy kod promocyjny może być użyty raz, wiele razy lub nieograniczoną liczbę razy przed datą wygaśnięcia kodu promocyjnego.

        • Typ rabatu: Wybierz, czy rabat jest stałą kwotą, czy procentem, a następnie wprowadź kwotę (w USD, CAD lub £) lub procent.

        • Data wygaśnięcia: Wprowadź datę wygaśnięcia kodów promocyjnych.

        • Typ kodu promocyjnego: Określ, czy system generuje kody promocyjne.

         Aby system wygenerował jeden lub więcej kodów promocyjnych, wybierz opcję Wygenerowany przez system (ilość) i wprowadź liczbę nowych kodów promocyjnych.

         Aby utworzyć jeden niestandardowy kod promocyjny, wybierz opcję Pojedynczy niestandardowy kod promocyjny i wprowadź wybrany kod.

        • Stosuje się do: Wybierz, czy kod promocyjny jest odpowiedni dla wszystkich programów, wydarzeń i sesji; lub dobre dla określonego typu (na przykład Wydarzenie na żywo).

        4Kliknij przycisk Utwórz.

        Przedłużanie daty wygaśnięcia kodu promocyjnego

         1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
         • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

         • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

         2W sekcji Raporty e-commerce kliknij Raport kodu promocji.
         3Wprowadź parametry raportu.
           

         Wprowadź wszelkie informacje, takie jak zakres dat, kod promocyjny lub adresat, o których wiesz, że mają zastosowanie do kodów, które chcesz rozszerzyć.

         4Kliknij wyświetl raport.
         5Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla kodów, które chcesz rozszerzyć.
         6Kliknij przycisk Przedłuż datę wygaśnięcia.
         7W polu Przedłuż do (mm/dd/rrrr) wprowadź nową datę wygaśnięcia.
         8Kliknij opcję Aktualizuj.

         Kolumna Data wygaśnięcia zostanie zaktualizowana, aby wyświetlić nowe daty wygaśnięcia zaktualizowanych kodów promocyjnych.

         9Zamknij okno Raport kodu promocyjnego.

         Usuń kody promocyjne

           

         Po usunięciu kodu promocyjnego nie będzie on już dostępny do użytku.

          1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
          • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

          • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

          2W sekcji Raporty e-commerce kliknij Raport kodu promocji.
          3Wprowadź parametry raportu.
            

          Wprowadź wszelkie informacje, takie jak zakres dat, kod promocyjny lub adresat, o których wiesz, że mają zastosowanie do kodów, które chcesz usunąć.

          4Kliknij wyświetl raport.
          5Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla kodów, które chcesz usunąć.
          6Kliknij Usuń kody promocyjne.

          Kolumna Stan zostanie zaktualizowana, aby wyświetlić stan Usunięte dla każdego z usuniętych kodów.

          7Zamknij okno Raport kodu promocyjnego.

          Wprowadź informacje o firmie

           1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
           • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

           • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

           2W polu Nazwa sprzedawcy wpisz nazwę, która ma być wyświetlana dla Twojej firmy lub organizacji.
           3W polu Informacje o pomocy technicznej wprowadź adres e-mail lub numer telefonu, za pomocą którego uczestnicy mogą uzyskać pomoc techniczną przy transakcjach płatności online.
           4Kliknij opcję Aktualizuj.

           Dostosowywanie strony płatności

           Możesz dostosować tekst wyświetlany w nagłówku i stopce strony płatności.

            1Zaloguj się do Webex Site Administration i, w zależności od tego, którą usługę chcesz skonfigurować, przejdź do jednej z następujących stron:
            • Konfiguracja > Webex Events >e-commerce

            • Konfiguracja > Webex Training > E-Commerce

            2W polu nagłówka sekcji Karta kredytowa lub debetowa wprowadź tekst, który ma być wyświetlany w nagłówku strony płatności.
            3W polu Stopka sekcji Karta kredytowa lub debetowa wprowadź tekst, który ma być wyświetlany w stopce strony płatności.
            4Kliknij opcję Aktualizuj.
            Czy ten artykuł był pomocny?