Konfigurer e-handel for Webex-nettstedet i Cisco Webex Site Administration

Webex-nettstedsadministratorer kan aktivere e-handel for hendelser eller opplæringsøkter. Med e-handel kan verter kreve kredittkortbetalinger for hendelser og opplæringsøkter.

Om netthandel

E-handel er en valgfri funksjon som må klargjøres for et nettsted. Nettstedsadministratorer kan aktivere alternativet for e-handel for Webex Events og Webex Training. Med ntthandelsfunksjonen kan verter kreve kredittkortbetalinger for tilgang til planlagte hendelser, økter og publiserte opptak. Når nettstedsadministratoren har angitt informasjon om nettbaserte betalingsleverandører, kan de behandle kredittkorttransaksjoner fra Webex Events- og Webex Training-nettsteder.

Webex Events og Webex Training støtter betalingsbehandlingstjenestene PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro (Storbritannia) og PayPal Express Checkout (USA og Canada).

Aktiver netthandel

  1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
  • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

  • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

  2Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for tjenestene du vil aktivere.
    

  Hvis du velger både Webex Events og Webex Training, gjelder konfigurasjonsendringene du gjør for den ene automatisk for den andre.

  3Konfigurer e-handelsinnstillingene og tekstalternativene.

  Du kan validere endringene dine i «test»-modus og gå tilbake til «produksjon»-modus når endringene er fullført.

  4Klikk på Oppdater.

  Bytt mellom test- og produksjonsmodus

  Når du konfigurerer e-handel, kan du aktivere «test»-modus slik at du kan teste endringene uten å foreta faktiske transaksjoner. Når konfigurasjonen av e-handel er fullført, kan du endre modusen til «produksjon».

   1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
   • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel
   • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel
   2For Driftsmåte velger du Test.
   3Utfør konfigurasjonsendringene.
   4Hvis du vil gjøre endringene tilgjengelige i systemet, velger du Produksjon under Driftsmåte.
   5Klikk på Oppdater.

   Skriv inn din PayPal Payflow Pro-informasjon

    1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
    • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

    • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

    2Hvis du vil konfigurere betalingsbehandling for PayPal, klikk på Konfigurer.
    3Velg PayPal Payflow Pro fra Leverandør-listen og skriv deretter inn nødvendig informasjon.
    4Klikk på Oppdater.

    Konfigurasjonselementer: PayPal Payflow Pro

    Felt

    Beskrivelse

    Konfigurasjonselementer:

    Partner-ID

    Angi identifikasjonsnummeret eller navnet på den nettbaserte betalingstjenesten. For produksjonsmodus bruker du ID-en den nettbaserte betalingstjenesten tilbyr.

    Forhandlers innloggings-ID/leverandør

    Angi selgers identifikasjonsnummer eller navnet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

    Bruker-ID

    Angi brukers identifikasjonsnummer eller navnet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

    Passord

    Angi passordet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

    Velg en PayPal-kontotype:

    Website Payments Pro

    Velg for å kontrollere betalinger ved hjelp av PayPal Payflow Pro-siden. Feltet for valg av kreditt- eller debetkort vises ikke.

    PayPal Payments Pro- eller Website Payments Pro Payflow-utgaven

    Velg for å aktivere feltet for valg av kreditt- eller debetkort, med alternativene Visa, MasterCard, AMEX og Discover tilgjengelig for brukere.

    Payflow Pro

    Velg for å aktivere feltet for valg av kreditt- eller debetkort, med alternativene Visa, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club og JCB tilgjengelig for brukere.

    Avmerkingsboksen for Hurtigutsjekking – Merk av for å aktivere alternativet Hurtigutsjekking, som lar kjøpere starte og avslutte betalingsprosessen på forhandlerens nettsted. Dette kobler til påloggingssiden for PayPal-konto.

    Kredittkort og debetkort som støttes for nettstedet:

    Avmerkingsbokser for kort

    Sjekk de støttede kreditt- og debetkortene for nettstedet. Avhengig av valget Velg en PayPal-kontotype kan det hende at dette feltet enten ikke vises, eller at det viser diverse kortalternativer, som beskrevet ovenfor.

    Valutasymbol som vises på nettstedet:

    Valutasymbol

    Valutasymbolet som vises på nettstedet. PayPal Payflow Pro støtter bare USD $ (USA Dollar).

    Skriv inn informasjonen din for hurtigutsjekking med PayPal (Canada)

     1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
     • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

     • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

     2Hvis du vil konfigurere betalingsbehandling for PayPal, klikk på Konfigurer.
     3Velg Hurtigutsjekking med PayPal (Canada) fra Leverandør-listen, og skriv deretter inn nødvendig informasjon.
     4Klikk på Oppdater.

     Konfigurasjonselementer: PayPal-ekspresskasse (Canada)

     Felt

     Beskrivelse

     E-postadresse for PayPal-pålogging

     Skriv inn e-postadressen for å logge på PayPal-kontoen.

     Gi API-tillatelse til Webex

     Velg koblingen og følg instruksjonene som vises. Denne tillatelsen kreves for å tillate at Webex kjører transaksjonen på dine vegne.

     Valutasymbol ...

     Velg Endre for å endre valutasymbolet som vises på nettstedet. Hurtigutsjekking med PayPal (Canada) støtter CAD C$ (kanadiske dollar) som standardvaluta.

     Skriv inn betalingsinformasjonen din for hurtigutsjekking med PayPal (USA)

      1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
      • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

      • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

      2Hvis du vil konfigurere betalingsbehandling for PayPal, klikk på Konfigurer.
      3Velg Hurtigutsjekking med PayPal (USA) fra Leverandør-listen, og skriv deretter inn nødvendig informasjon.
      4Klikk på Oppdater.

      Konfigurasjonselementer: PayPal-ekspresskasse (USA)

      Felt

      Beskrivelse

      E-postadresse for PayPal-pålogging

      Skriv inn e-postadressen for å logge på PayPal-kontoen.

      Gi API-tillatelse til Webex

      Velg koblingen og følg instruksjonene som vises. Denne tillatelsen kreves for å tillate at Webex kjører transaksjonen på dine vegne.

      Valutasymbol ...

      Velg Endre for å endre valutasymbolet som vises på nettstedet. Hutigutsjekking med PayPal (USA) støtter USD $ (USA Dollar) som standardvaluta.

      Skriv inn betalingsinformasjonen din for PayPal-nettstedsbetalinger Pro (Storbritannia)

       1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
       • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

       • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

       2Hvis du vil konfigurere betalingsbehandling for PayPal, klikk på Konfigurer.
       3Velg PayPal Website Payments Pro (UK) fra Leverandør-listen, og skriv deretter inn nødvendig informasjon.
       4Klikk på Oppdater.

       PayPal Website Payments Pro (Storbritannia)

       Felt

       Beskrivelse

       Konfigurasjonselementer:

       Partner-ID

       Angi identifikasjonsnummeret eller navnet på den nettbaserte betalingstjenesten. For produksjonsmodus bruker du ID-en den nettbaserte betalingstjenesten tilbyr.

       Forhandlers innloggings-ID/leverandør

       Angi selgers identifikasjonsnummer eller navnet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

       Bruker-ID

       Angi brukers identifikasjonsnummer eller navnet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

       Passord

       Angi passordet nettstedet bruker for å logge på serveren for betalingsbehandling.

       Velg en PayPal-kontotype:

       Website Payments Pro

       Velg for å kontrollere betalinger ved hjelp av PayPal Payflow Pro-siden. Feltet for valg av kreditt- eller debetkort vises ikke.

       PayPal Payments Pro (Payflow Edition)

       Velg for å aktivere feltet for valg av kreditt- eller debetkort, med alternativene Visa/Debet/Electron og MasterCard tilgjengelig for brukere.

       Kredittkort eller debetkort som støttes for nettstedet:

       Avmerkingsbokser for kort

       Sjekk de støttede kreditt- og debetkortene for nettstedet. Avhengig av valget Velg en PayPal-kontotype kan det hende at dette feltet enten ikke vises, eller at det viser diverse kortalternativer, som beskrevet ovenfor.

       Valutasymbol som vises på nettstedet:

       Valutasymbol

       Velg Endre for å endre valutasymbolet som vises på nettstedet.

       Legg til kampanjekoder

        1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
        • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

        • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

        2Klikk på Kampanjekoder.
        3Angi følgende informasjon på Opprett kampanjekoder-siden.
        • Kampanjekode for tjeneste: Velg tjenesten du vil opprette en ny kampanjekode for.

        • Mottakernavn: Angi navnet på mottakeren (bedrift eller person) for den nye kampanjekoden.

        • E-post: Skriv inn e-postadressen til mottakeren. Alternativt kan du laste opp en tekstfil med filtypen .txt, eller en CSV-fil (kommadelt verdi) du har formatert i Microsoft Excel.

         Du kan bruke filen til å legge til opptil 1000 e-postadresser for mottakere. Filen kan inneholde opptil to datafelt for én e-postadresse på hver linje: deltakerens e-postadresse og deltakernavn. Hvis du bare oppgir e-postadressen for mottakere, bruker systemet delen av e-postnavnet som kommer før @-symbolet til å fylle ut

         • variabelen %AttendeeName% for e-posten

         • «Mottakernavn»-feltet i databasetabellen (for rapporteringsformål)

        • Lengde på kampanjekode: Angi lengden (antall tegn) på kampanjekoden.

        • Bruk av kampanjekode: Velg om kampanjekoden kan brukes én gang, flere ganger eller et ubegrenset antall ganger før sin utløpsdato.

        • Rabattype: Velg om rabatten er et fast beløp eller en prosent, og angi beløpet (i USD, CAD eller GBP) eller prosenten.

        • Utløpsdato: Angi datoen da kampanjekodene utløper.

        • Kampanjekodetype: Angi om systemet genererer kampanjekodene.

         Hvis du vil at systemet skal generere én eller flere kampanjekoder, velger du Systemgenerert (antall) og angir antallet nye kampanjekoder.

         Hvis du vil opprette én egendefinert kampanjekode, velger du Enkel tilpasset kampanjekode og angir en valgfri kode.

        • Gjelder for: Velg om kampanjekoden gjelder for alle programmer, hendelser og økter, eller for en bestemt type (for eksempel direktesendt hendelse).

        4Klikk på Opprett.

        Utvid utløpsdatoen for en kampanjekode

         1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
         • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

         • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

         2I delen for Rapporter for netthandel klikker du på Kampanjekoderapport.
         3Angi rapportens parametere.
           

         Angi all informasjon, for eksempel datointervall, kampanjekode eller mottaker, du vet gjelder for kodene du vil forlenge.

         4Klikk på Vis rapport.
         5Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for kodene du vil forlenge.
         6Klikk på Forleng utløpsdato.
         7I Forleng til (dd/mm/åååå)-feltet angir du den nye utløpsdatoen.
         8Klikk på Oppdater.

         Utløpsdato-kolonnen oppdateres for å vise de nye utløpsdatoene for kampanjekodene du oppdaterte.

         9Lukk Kampanjekoderapport-vinduet.

         Slett kampanjekoder

           

         Når du har slettet en kampanjekode, er den ikke lenger tilgjengelig for bruk.

          1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
          • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

          • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

          2I delen for Rapporter for netthandel klikker du på Kampanjekoderapport.
          3Angi rapportens parametere.
            

          Angi all informasjon, for eksempel datointervall, kampanjekode eller mottaker, som du vet gjelder for kodene du vil slette.

          4Klikk på Vis rapport.
          5Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for kodene du vil slette.
          6Klikk på Slett kampanjekoder.

          Status-kolonnen oppdateres for å vise Slettet-statusen for hver av kodene du slettet.

          7Lukk Kampanjekoderapport-vinduet.

          Angi bedriftsinformasjonen din

           1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
           • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

           • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

           2I Forhandlernavn-feltet skriver du inn navnet du vil skal vises for firmaet eller organisasjonen.
           3I Støtteinformasjon-feltet skriver du inn en e-postadresse eller et telefonnummer deltakerne kan bruke til å få støtte med nettbaserte betalingstransaksjoner.
           4Klikk på Oppdater.

           Tilpass betalingssiden

           Du kan tilpasse teksten som vises i toppteksten og bunnteksten på betalingssiden.

            1Logg på Webex Site Administration og gå til én av følgende sider, avhengig av hvilken tjeneste du vil konfigurere:
            • Konfigurasjon > Webex Events > E-handel

            • Konfigurasjon > Webex Training > E-handel

            2I Topptekst for inndeling av kreditt- eller debetkort-feltet skriver du inn teksten du vil skal vises i overskriften på betalingssiden.
            3I Bunntekst for inndeling av kreditt- eller debetkort-feltet skriver du inn teksten du vil skal vises i bunnteksten på betalingssiden.
            4Klikk på Oppdater.
            Var denne artikkelen nyttig?