Cisco обяви амортизацията на функцията Care Assistant. Care Assistant е функционалност за виртуален асистент, предоставена за потребителите на Webex Teams. Функционалността няма да бъде достъпна след 30-ти юни 2020г. . Клиенти с активно използване на функционалността са поискани да проучат и мигрират към алтернативни решения.