Cisco je najavio uklanjanje značajke Care Assistant. Pomoćnik za njegu funkcija je virtualnog pomoćnika koja se pruža korisnicima web-servisa Webex Teams. Funkcionalnost neće biti dostupna nakon 30. lipnja 2020. Od kupaca s aktivnim korištenjem funkcionalnosti traži se da istraže i migriraju na alternativna rješenja.