Cisco je najavio ukidanje značajke Care Assistant. Care Assistant je funkcija virtualnog pomoćnika namijenjena korisnicima Webex Teams. Funkcija nakon toga neće biti dostupna 30. lipnja 2020 . Od kupaca koji aktivno koriste ovu funkcionalnost se traži da istraže i pređu na alternativna rješenja.