סיסקו הודיעה על פיחות בתכונה "עוזר טיפוח ". Care Assistant היא פונקציונליות מסייעת וירטואלית המסופקת עבור משתמשי Webex Teams. הפונקציונליות לא תהיה זמינה לאחר 30 ביוני 2020. לקוחות עם שימוש פעיל בפונקציונליות מתבקשים לחקור ולעבור לפתרונות חלופיים.