Cisco je najavio amortizaciju funkcije asistenta za negu. Care Assistant je funkcionalnost virtuelnog asistenta koja je obezbeđena za korisnike Webex Teams-a. Funkcionalnost neće biti dostupna posle 30. juna 2020.godine. Od klijenata sa aktivnim korišćenjem funkcionalnosti se zahteva da istražuju i migriraju na alternativna rešenja.