Cisco har kunngjort avskrivingen av Care Assistant-funksjonen. Care Assistant er en virtuell assistentfunksjonalitet som tilbys Webex Teams-brukere. Funksjonaliteten vil ikke være tilgjengelig etter 30. juni 2020. Kunder med aktiv bruk av funksjonaliteten bes om å utforske og bytte over til alternative løsninger.