Cisco oznámilo ukončenie podpory funkcie Care Assistant. Care Assistant je funkcia virtuálneho asistenta poskytovaná používateľom Webex Teams. Funkcia potom nebude k dispozícii 30. júna 2020. Od zákazníkov, ktorí túto funkciu aktívne využívajú, sa vyžaduje, aby preskúmali a prešli na alternatívne riešenia.