Запис на преписи


Срещите, уебинариили събития трябва да бъдат записани, за да бъдат транскрибирани.

Автоматичното преписване на аудиото за всички записани срещи, уебинарии събития, е включено по подразбиране. Можете да го включите отново, ако е бил изключен, или можете да го включите само за конкретни потребители.

Преписите се появяват по време на възпроизвеждане на запис. Потребителите могат да търсят текст в преписа, за да проверят какво е казано и кога.

Преписите са достъпни на английски език и поддържат само транскрибиране на английското аудио.

След като записът приключи, преписът отнема приблизително два пъти продължителността на срещата, която трябва да бъде произведена.

Когато преписът е наличен, той се появява отстрани на записа.

Включване на записващите преписи за вашия Webex сайт

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Общи настройки на сайта > опции.

2

Превъртете надолу до "Опции за сайта" и поставете отметка в квадратчето Създаване на записващи преписи за mp4 записите на всички хостове .

Ако искате да разрешите преписи само за конкретни хостове, изпълнете стъпките под Включване на запис на преписи за потребител.

3

Ако сте отметнали квадратчето в предишната стъпка, пак можете да разрешите на хостовете да избират дали да създават преписи за записите си, като поставите отметка в квадратчето Разреши на хостовете да изключват записващите преписи в Предпочитанията ми за Webex.

Потребителите могат да задават предпочитанията си в Предпочитания > Запис > Създаване на записващи преписи за всичките ми MP4 записи.

Включване на записващи преписи за потребител

1

Влезте в уебекс администриране на сайта и отидете на Управление на потребители > Редактиране на потребител.

2

Потърсете потребителя, за когото искате да включите преписите, след което щракнете върху Името за този потребител.

3

В секцията Привилегии > общи проверете Създаване на записващи преписи за всички mp4 записи на този потребител..Можете също да включите преписи за нови потребители, когато създавате профилите им. Отидете на Потребителски управление > Добавяне на потребителски > привилегии > Общи и след това проверете Създаване на записващи преписи за всички MP4 записи на този потребител..Включване на записващите преписи за вашия Webex сайт

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Общи настройки > Опциина сайта.

2

Поставете отметка в квадратчето Създаване на записващи преписи за mp4 записите на всички хостове .

Ако искате да разрешите преписи само за конкретни хостове, изпълнете стъпките под Включване на запис на преписи за потребител.

3

Ако сте отметнали квадратчето в предишната стъпка, пак можете да разрешите на хостовете да избират дали да създават преписи за записите си, като поставите отметка в квадратчето Разреши на хостовете да изключват записващите преписи в Предпочитанията ми за Webex.

Потребителите могат да задават предпочитанията си в Предпочитания > Запис > Създаване на записващи преписи за всичките ми MP4 записи.

Включване на записващи преписи за потребител

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребителии изберете потребителя, за когото искате да включите преписи.

2

В панела, който се отваря вдясно, в секцията Услуги щракнете върху Събрание.

3

Под Сайтове засъбрания на Webex изберете webex сайта на потребителя.

4

Щракнете върху Потребителски привилегии и след това щракнете върху Разширени потребителски настройки и кодове запроследяване.

5

Проверете Създаване на записващи преписи за всички MP4 записина този потребител.

Често задавани въпроси

Въпрос: Колко време отнема запис, за да се транскриптира?

Отговор: При повечето обстоятелства се появява препис в рамките на два пъти по-голяма продължителност на вашата среща, webinarили събитие, което се преписва. Въпреки това, при редки обстоятелства може да отнеме до 24 часа, за да се появи транскрипция, или поради размера на срещата, webinar, или събитие, или поради временното натоварване на транскрипционния двигател.

Въпрос: Как да изтегля преписите?

Отговор: Можете да изтеглите преписите от вашия Webex сайт в Modern View.

Въпрос: Защо не си видя преписите?

Отговор: Възможно е преписите да не са налични поради следните причини:

  • Профилът Ви не е включен за преписи —Ако не виждате панел за преписи, когато възпроизвеждате записите си, тогава нямате включена услугата за преписи. Свържете се с администратора на сайта си, за да получите включена услугата за транскрипционен превод.

  • Виждате грешка в панела за преписи вместо в преписа —Системата няма да произведе препис, ако цялостното качество/точност на преписа се очаква да бъде лошо. Това може да се случи, ако качеството на аудиото в събранието е било лошо поради следните ограничения:

    • Шумен фон

    • Лоша акустика

    • Неанглийски думи, присъстващи в аудиото

    • Дебели акценти