Transkripti snimka


 

Sastanci, vebinari ili događaji moraju da se snimaju da biste ih transkriptoli.

Automatska transkripcija zvuka za sve snimljene sastanke, vebinare i događaje je uključena po podrazumevanoj vrednosti. Možete da ga ponovo uključite ako je isključen, a možete i da ga uključite samo za određene korisnike.

Transkripti se pojavljuju tokom reprodukcije snimka. Korisnici mogu da pretraže tekst u transkriptu da bi potvrdili šta je reklo i kada.

Transkripti su dostupni na engleskom jeziku i podržavaju samo transkribovanje engleskog audio prenosa.

Kada se snimanje završi, transkript traje otprilike dva puta tokom trajanja sastanka.

Čeka se transkript.

Kada je transkript dostupan, pojavljuje se sa strane snimka.

Čitanje reprodukcije transkripcija.

Uključite transkripte snimaka za svoju Webex sajt

1

Prijavite se Webex administracija lokacije i idite na "Podešavanja uobičajenih lokacija" > opcijama.

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i prebacite /isključite stavku Kreiraj transkripte snimaka za sve MP4 snimke organizatora na.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene organizatore, pratite korake u okviru "Uključi transkripte snimanja" za korisnika.

3

Ako ste uključili podešavanje u prethodnom koraku, i dalje možete dozvoliti organizatorima da izaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete podesiti opciju Dozvoli domaćinima da isključe transkripte snimaka u Moj Webex željenim opcijama.

Korisnici mogu da podese svoje željene opcije u željenim opcijama > snimanje > Kreiraj transkripte snimaka za sve moje MP4 snimke.

Uključi transkripte snimaka za korisnika

1

Prijavite se na Webex administracija lokacije i idite na stranicu menadžment korisnika > Uredi korisnika.

2

Pretražite korisnika za koga želite da uključite transkripte, a zatim kliknite na Ime za tog korisnika.

3

U odeljku Privilegije > "Opšte" proverite Kreiraj transkripte snimaka za sve MP4 snimke ovog korisnika.

Transkripte za nove korisnike možete da uključite i kada kreirate svoje naloge. Idite na stranicu menadžment korisnika > Dodaj korisničke > privilegije > Opšte, a zatim proverite Kreiraj transkripte snimaka za sve MP4 snimke ovog korisnika.

Uključite transkripte snimaka za svoju Webex sajt

1

Iz prikaza klijenta u opciji Izaberite https://admin.webex.com stavku Usluge, a zatim u okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex sajt za koje želite da promenite postavke, a zatim kliknite na " Podešavanja".

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Video i snimci uključite preklopnik Kreiraj transkripte snimaka za sve MP4 snimke domaćina na.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene organizatore, pratite korake u okviru "Uključi transkripte snimanja" za korisnika.
5

Ako ste uključili podešavanje u prethodnom koraku, i dalje možete dozvoliti organizatorima da izaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete podesiti opciju Dozvoli domaćinima da isključe transkripte snimaka u Moj Webex željenim opcijama.

Korisnici mogu da podese svoje željene opcije u željenim opcijama > snimanje > Kreiraj transkripte snimaka za sve moje MP4 snimke.

Uključi transkripte snimaka za korisnika

1

Iz prikaza klijenta u opciji https://admin.webex.comIzaberite stavku Korisnici i izaberite korisnika za koga želite da uključite transkripte.

2

Izaberite karticu Sastanci i odaberite adresu korisnika Webex sajt podešavanja primenjuju na padajuća lista u gornjem desnom uglu.

3

Idite na Napredna podešavanja.

4

U okviru "Podešavanja korisnika" označite Kreiraj transkripte snimaka za sve MP4 snimke ovog korisnika polje za potvrdu.

Često postavljana pitanja

Pitanje: Koliko je potrebno da se snimak transkribuje?

Odgovor: U većini okolnosti, transkript se pojavljuje u roku od dva puta tokom trajanja vašeg sastanka, vebinara ili događaja koji se transkribuje. Međutim, u retkim okolnostima može potrajati i do 24 sata da se transkripcija pojavi, bilo zbog veličine sastanka, vebinara ili događaja, ili zbog privremenog opterećenja na motoru za transkripciju.

Pitanje: Kako da preuzmem transkripte?

Odgovor: Transkripte možete da preuzmete iz Webex sajt modernom prikazu.

Pitanje: Zašto ne bih video svoje transkripte?

Odgovor: Transkripti možda neće biti dostupni iz sledećih razloga:

  • Vaš nalog nije uključen za transkripte – Ako ne vidite tablu za transkript kada reprodukujete snimke, onda nije uključena usluga transkripta. Obratite se administrator lokacije da biste dobili uključenu uslugu transkripcije.

  • Na panelu transkripta vidite grešku umesto transkripta – Sistem neće kreirati transkript ako se očekuje da je ukupni kvalitet/tačnost transkripta loš. Ovo može da se dogodi ako je kvalitet zvuka na sastanku bio loš zbog sledećih ograničenja:

    • Osluškuj pozadinu

    • Loša akustika

    • Reči koje nisu engleski su prisutne u audio prenosu

    • Debeli naglašaci