Zapisivanje transkripta


Da biste ih transkribovati, moraju se snimiti sastanci, vebinari ili događaji.

Automatska transkripcija zvuka za sve snimljene sastanke, vebinarei događaje podrazumevano je uključena. Možete ga ponovo uključiti ako je isključen ili ga možete uključiti samo za određene korisnike.

Transkripti se pojavljuju tokom reprodukcije snimanja. Korisnici mogu da pretražuju tekst u transkriptu da bi proverili šta je rečeno i kada.

Transkripti su dostupni na engleskom jeziku i podržavaju samo transkripcioni engleski audio.

Kada se snimak dovrši, potrebno je otprilike dvostruko više trajanja sastanka da bi bio proizveden.

Kada je transkript dostupan, on se pojavljuje pored snimka.

Uključivanje snimanja transkripta za Vašu Webex lokaciju

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na uobičajene postavke lokacije > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i proverite polje za potvrdu Kreiraj transkripte snimanja za MP4 snimanja svih domaćina.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene domaćine, sledite korake u okviru Uključi transkripte snimanja za korisnika.

3

Ako ste u prethodnom koraku proverili izbor u polju za potvrdu, i dalje možete da dozvolite domaćinima da odaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete proveriti da li će domaćini isključiti snimanje transkripta u okviru za potvrdu "Željene postavke za Moj Webex".

Korisnici mogu da postave željene postavke u > za > Kreiranje transkripta snimanja za sve moje MP4 snimke.

Uključivanje transkripta snimanja za korisnika

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju " Upravljanje > Uređivanje korisnika".

2

Potražite korisnika za koga želite da uključite transkripte, a zatim kliknite na ime tog korisnika.

3

U odeljku > opšte postavkepogledajte Kreiranje transkripta snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika..Takođe možete da uključite transkripte za nove korisnike kada kreirate njihove naloge. Idite na lokaciju > Dodaj korisničke > privilegije > Opšte",a zatim proverite stavku Kreiraj transkripte snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika..Uključivanje snimanja transkripta za Vašu Webex lokaciju

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comgo to Common Settings > Site Options.

2

Proverite polje za potvrdu Kreiraj transkripte snimanja za MP4 snimanja svih domaćina.

Ako želite da omogućite transkripte samo za određene domaćine, sledite korake u okviru Uključi transkripte snimanja za korisnika.

3

Ako ste u prethodnom koraku proverili izbor u polju za potvrdu, i dalje možete da dozvolite domaćinima da odaberu da li će kreirati transkripte za svoje snimke tako što ćete proveriti da li će domaćini isključiti snimanje transkripta u okviru za potvrdu "Željene postavke za Moj Webex".

Korisnici mogu da postave željene postavke u > za > Kreiranje transkripta snimanja za sve moje MP4 snimke.

Uključivanje transkripta snimanja za korisnika

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite naopciju "Korisnici" i izaberite korisnika za koga želite da uključite transkripte.

2

U panelu koji se otvara sa desne strane, u odeljku Usluge kliknite na dugme Sastanak.

3

U okviru Webex lokacijeza sastanke izaberite Webex lokaciju korisnika.

4

Izaberite stavku Privilegije korisnika, a zatim izaberite stavku Napredne korisničke postavke i šifre praćenja.

5

Proverite kreirajte transkripte snimanja za sve MP4 snimke ovog korisnika.

Često postavljana pitanja

Pitanje: Koliko je vremena potrebno da se snimak transkribuje?

Odgovor: U većini okolnosti, transkript se pojavljuje u roku od dva puta duže od trajanja sastanka, vebinaraili događaja koji se transkribuje. Međutim, u retkim okolnostima može da potraje i do 24 sata da bi se transkripcija pojavila, bilo zbog veličine sastanka, vebinaraili događaja, ili zbog privremenog opterećenja motora transkripcije.

Pitanje: Kako da preuzmem transkripte?

Odgovor: Transkripte možete preuzeti sa Webex lokacije u programu Modern View.

Pitanje: Zašto ne vidim svoje transkripte?

Odgovor: Transkripti možda nisu dostupni iz sledećih razloga:

  • Vaš nalog nije uključen za transkripte – Ako ne vidite tablu za transkript kada reprodukujete snimke, onda nije uključena usluga transkripta. Obratite se administratoru lokacije da biste uključili uslugu transkripcije.

  • Umesto transkripta vidite grešku na tabli za transkript – Sistem neće napraviti transkript ako se predviđa da će ukupni kvalitet/tačnost transkripta biti loša. Do ovoga može doći ako je kvalitet zvuka na sastanku bio loš zbog sledećih ograničenja:

    • Noisy pozadina

    • Jadna akustika

    • Reči koje nisu engleske prisutne u audio zapisu

    • Debeli akcenti