Přepisy záznamu


Schůzky, webináře nebo události musí být zaznamenány, aby bylo možné je přepsat.

Automatický přepis zvuku pro všechny zaznamenané schůzky, webináře a události je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete ji znovu zapnout, pokud byla vypnutá, nebo ji můžete zapnout pouze pro určité uživatele.

Při přehrávání záznamu se zobrazí přepisy. Uživatelé mohou vyhledávat text v přepisu a ověřovat, co bylo řečeno a kdy.

Přepisy jsou k dispozici v angličtině a podporují pouze přepis anglického zvuku.

Jakmile je záznam dokončen, přepis trvá přibližně dvojnásobek doby trvání schůzky, která má být vytvořena.

Když je přepis k dispozici, zobrazí se na straně záznamu.

Zapnutí přepisů nahrávání pro web Webex

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Společné nastavení webu > Možnosti.

2

Přejděte dolů na Možnosti webu a zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro nahrávky MP4 všech hostitelů .

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle kroků v části Zapnutí přepisů nahrávání pro uživatele.

3

Pokud jste zaškrtli políčko v předchozím kroku, můžete hostitelům stále povolit, aby si vybrali, zda mají vytvářet přepisy pro své nahrávky zaškrtnutím políčka Povolit hostitelům vypnout přepisy záznamů v předvolbách Můj Webex.

Uživatelé mohou nastavit své preference v Předvolby > Nahrávání > Vytvořit přepisy záznamů pro všechny mé nahrávkyMP4.

Zapnutí přepisů nahrávání pro uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Správu uživatelů > Upravit uživatele.

2

Vyhledejte uživatele, pro kterého chcete zapnout přepisy, a klepněte na tlačítko Jméno tohoto uživatele.

3

V části Oprávnění > Obecné zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro všechny nahrávkyMP4 tohoto uživatele.Přepisy můžete také zapnout pro nové uživatele při vytváření jejich účtů. Přejděte na Správa uživatelů > Přidat uživatelská > oprávnění > Obecné a poté zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro všechny nahrávkyMP4 tohoto uživatele.Zapnutí přepisů nahrávání pro web Webex

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Společná nastavení > Možnostiwebu.

2

Zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy záznamů pro nahrávky MP4 všech hostitelů .

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle kroků v části Zapnutí přepisů nahrávání pro uživatele.

3

Pokud jste zaškrtli políčko v předchozím kroku, můžete hostitelům stále povolit, aby si vybrali, zda mají vytvářet přepisy pro své nahrávky zaškrtnutím políčka Povolit hostitelům vypnout přepisy záznamů v předvolbách Můj Webex.

Uživatelé mohou nastavit své preference v Předvolby > Nahrávání > Vytvořit přepisy záznamů pro všechny mé nahrávkyMP4.

Zapnutí přepisů nahrávání pro uživatele

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, pro kterého chcete zapnout přepisy.

2

V panelu, který se otevře vpravo, v části Služby klikněte na možnost Schůzka.

3

V části Weby aplikace Webex Meetings vyberte web uživatele služby Webex.

4

Klikněte na možnost Uživatelská oprávnění a poté na položku Pokročilá nastavení uživatele a sledovací kódy.

5

Informujte se v části Vytvářet přepisy záznamů u všech záznamů ve formátu MP4 tohoto uživatele.

Nejčastější dotazy

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis zobrazí do dvojnásobku doby trvání schůzky, webinářenebo události, která se přepisuje. Ve vzácných případech však může trvat až 24 hodin, než se přepis zobrazí, a to buď kvůli velikosti schůzky, webinářenebo události, nebo kvůli dočasnému zatížení přepisovacího modulu.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  • Váš účet nebyl zapnutý pro přepisy – Pokud při přehrávání nahrávek nevidíte panel přepisu, nemáte zapnutou službu přepisu. Obraťte se na správce webu a požádejte o zapnutí služby přepisu.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. K tomu může dojít, pokud byla kvalita zvuku ve schůzce špatná kvůli následujícím omezením:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky