Přepisy záznamu


 

Schůzky, webináře nebo události musí být zaznamenané, aby bylo možné jejich přepis.

Automatický přepis zvuku všech zaznamenaných schůzek, webinářů a událostí je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud byla funkce vypnuta, můžete ji znovu zapnout, nebo ji můžete zapnout jen pro konkrétní uživatele.

Při přehrávání záznamu se zobrazí přepisy. Uživatelé mohou vyhledat text v přepisu a ověřit si, co a kdy bylo řečeno.

Přepisy jsou k dispozici v angličtině a podporují pouze přepis anglického zvuku.

Po dokončení záznamu zabere vytvoření přepisu přibližně dvojnásobek doby trvání schůzky.

Awaiting transcript.

Jakmile je přepis k dispozici, zobrazí se na straně záznamu.

Reading transcription playback.

Zapněte pro svůj web Webex přepisy záznamů

1

Přihlaste se ke Webex správa webu a přejděte na Společná nastavení webu > Možnosti .

2

Přejděte dolů na Možnosti webu a přepnout Vytvářejte přepisy záznamů u záznamů ve formátu MP4 všech hostitelů zapnuto.

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle pokynů níže Zapněte pro uživatele přepisy záznamu .

3

Pokud jste nastavení zapnuli v předchozím kroku, můžete stále povolit hostitelům vybrat, zda chtějí pro své záznamy vytvářet přepisy, a to přepnutím Povolit hostitelům vypnout přepisy záznamů v předvolbách Moje aplikace Webex zapnuto.

Uživatelé mohou nastavit své předvolby v Předvolby > Záznam > Vytvářet přepisy záznamů u všech mých záznamů ve formátu MP4 .

Zapněte pro uživatele přepisy záznamu

1

Přihlaste se ke Webex správa webu a přejděte na správa uživatele > Upravit uživatele .

2

Vyhledejte uživatele, pro kterého chcete zapnout přepisy, a potom klikněte na Název pro daného uživatele.

3

V Oprávnění > Obecné část, zkontrolovat Vytvářet přepisy záznamů u všech záznamů ve formátu MP4 tohoto uživatele .

Při vytváření účtů nových uživatelů můžete také zapnout přepisy pro nové uživatele. Přejít na správa uživatele > Přidat uživatele > Oprávnění > Obecné a pak zkontrolujte Vytvářet přepisy záznamů u všech záznamů ve formátu MP4 tohoto uživatele .

Zapněte pro svůj web Webex přepisy záznamů

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby a pod Schůzka a vyberte Weby .

2

Vyberte web Webex , pro který chcete změnit nastavení, a potom klikněte Nastavení .

3

V nabídce Společná nastavení vyberte volbu Možnosti webu.

4

V Video a záznamy části, přep Vytvářejte přepisy záznamů u záznamů ve formátu MP4 všech hostitelů zapnuto.

Pokud chcete povolit přepisy pouze pro konkrétní hostitele, postupujte podle pokynů níže Zapněte pro uživatele přepisy záznamu .
5

Pokud jste nastavení zapnuli v předchozím kroku, můžete stále povolit hostitelům vybrat, zda chtějí pro své záznamy vytvářet přepisy, a to přepnutím Povolit hostitelům vypnout přepisy záznamů v předvolbách Moje aplikace Webex zapnuto.

Uživatelé mohou nastavit své předvolby v Předvolby > Záznam > Vytvářet přepisy záznamů u všech mých záznamů ve formátu MP4 .

Zapněte pro uživatele přepisy záznamu

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete zapnout přepisy.

2

Vyberte možnost Schůzky a vyberte web Webex uživatele z Nastavení platí pro rozevírací seznam v pravém horním rohu.

3

Přejít na Pokročilá nastavení .

4

Pod Uživatelská nastavení , zkontrolujte Vytvářet přepisy záznamů u všech záznamů ve formátu MP4 tohoto uživatele zaškrtávací políčko.

Nejčastější dotazy

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis zobrazí v rozmezí dvojnásobku doby trvání schůzky, webináře nebo události, která se přepisuje. Ve vzácných případech však může trvat až 24 hodin, než se objeví přepis, a to buď z důvodu velikosti schůzky, webináře, události, nebo z důvodu dočasného zatížení modulu přepisu.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být dostupné z následujících důvodů:

  • Váš účet nebyl pro přepisy zapnutý. Pokud při přehrávání záznamů nevidíte panel přepisu, nemáte zapnutou službu přepisu. Chcete-li zapnout službu přepisu, obraťte se na správce webu.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. K tomu může dojít, pokud byla kvalita zvuku na schůzce špatná z následujících důvodů:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky