Spela in transkriberingar


Möten, webbsinarereller händelser måste spelas in för att transkribera dem.

Automatisk transkribering av ljudet för alla inspelade möten, webbsinareroch händelser är aktiverat som standard. Du kan slå på den igen om den har stängts av eller så kan du bara slå på den för specifika användare.

Transkriberingen visas när inspelningen spelas upp. Användare kan söka efter text i transk transkriptionen för att bekräfta vad som sades och när.

Avskrifterna finns på engelska och har endast stöd för utskrift av det engelska ljudet.

När inspelningen är klar tar avskriften ungefär två gånger mötet som ska produceras.

När avskriften finns tillgänglig visas den bredvid inspelningen.

Aktivera inspelning av transk transkriptioner för din Webex-webbplats

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Webbplatsalternativ och markera kryssrutan Skapa inspelningskopior för alla värdars MP4-inspelningar.

Om du vill aktivera avskrift endast för specifika värdar följer du stegen under Aktivera inspelning av transkribering av inspelningar för en användare.

3

Om du markerade kryssrutan i föregående steg kan du fortfarande tillåta värdar att välja om de ska skapa transk transk transkriptioner för sina inspelningar genom att markera kryssrutan Tillåt värdar att stänga av inspelningsutskrifter i Mitt Webex inställningar.

Användare kan ställa in sina inställningar i Inställningar > inspelning > skapa inspelningskopior för alla mina MP4-inspelningar.

Aktivera inspelning av transk transkriptioner för en användare

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användarhantering >Redigera användare.

2

Sök efter den användare som du vill aktivera transkribering för och klicka sedan på namn för den användaren.

3

Under avsnittet Privilegier > markerar du Skapa inspelningsavskrifter för den här användarens alla MP4-inspelningar..Du kan även aktivera avskrifter för nya användare när du skapar deras konton. Gå till Användarhantering > Lägg till > privilegier > Allmänt och markera sedan Skapa inspelningsavskrifter för den här användarens samtliga MP4-inspelningar..Aktivera inspelning av transk transkriptioner för din Webex-webbplats

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Allmänna inställningar >Webbplatsalternativ.

2

Markera kryssrutan Skapa inspelningskopior för alla värdars MP4-inspelningar.

Om du vill aktivera avskrift endast för specifika värdar följer du stegen under Aktivera inspelning av transkribering av inspelningar för en användare.

3

Om du markerade kryssrutan i föregående steg kan du fortfarande tillåta värdar att välja om de ska skapa transk transk transkriptioner för sina inspelningar genom att markera kryssrutan Tillåt värdar att stänga av inspelningsutskrifter i Mitt Webex inställningar.

Användare kan ställa in sina inställningar i Inställningar > inspelning > skapa inspelningskopior för alla mina MP4-inspelningar.

Aktivera inspelning av transk transkriptioner för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användareoch väljer den användare som du vill aktivera transk transkorer till.

2

I panelen som öppnas till höger i avsnittet Tjänster klickar duMöte.

3

Under Webex Meeting-webbplatserväljer du användarens Webex-webbplats.

4

Klicka på Användarprivilegier och sedan på Avancerade användarinställningar och Spårningskoder.

5

Markera Skapa inspelningskopior för den här användarens samtliga MP4-inspelningar.

Vanliga frågor

Fråga: Hur lång tid tar det för en inspelning att skrivas ut?

Svar: I de flesta fall visas en utskrift två gånger under mötet, webbsinareller den händelse som transkriberas. I sällsynta fall kan det dock ta upp till 24 timmar innan en transkribering visas, antingen på grund av mötets storlek, webbsinareller händelsen eller på grund av den tillfälliga belastningen på transkriberingsmotorn.

Fråga: Hur hämtar jag transkriptioner?

Svar: Du kan hämta avskrifterna från din Webex-webbplats i Modern vy.

Fråga: Varför ser jag inte mina utskrifter?

Svar: Utskrift kanske inte är tillgänglig av följande orsaker:

  • Ditt konto har inte aktiverats för utskrifter – om du inte ser en avskriftspanel när du spelar upp dina inspelningar så har du inte aktiverat transkriberingstjänsten. Kontakta din webbplatsadministratör för att få transkriptionstjänsten aktiverad.

  • Du ser ett fel i transkkriberingspanelen i stället för utskriften – systemet skapar ingen utskrift om den övergripande kvaliteten/precisionen på utskriften förväntas vara dålig. Detta kan inträffa om ljudkvaliteten i mötet var dålig på grund av följande begränsningar:

    • Brusig bakgrund

    • Dåligt ljud

    • Ord som inte är på engelska finns i ljudet

    • Tjock 700-700-