O typech relací

Typy relací jsou podobné šablonám schůzek, které můžou lidé ve vaší organizaci použít k rychlému plánování schůzek.

Typy relací definují funkce a možnosti, které jsou uživatelům k dispozici pro naplánované relace. Pokud je povolena pro web Webex, můžete vytvořit až čtyři vlastní typy relací pro každý primární typ relace, který vaše služba zahrnuje.

Po vytvoření vlastního typu relace je mohou správci webu přiřadit konkrétním uživatelům. Typy relací můžete například použít k tomu, abyste konkrétním uživatelům zabránili v používání možnosti vzdáleného řízení během sdílení obrazovky.

Vytvoření vlastních typů relací proWebexWeb

Než začnete

Pokud na webu služby Webex nevidíte možnost Typy relací, obraťte se na svého Manažera úspěchu zákazníků (CSM).

Po vytvoření nového typu relace jej nelze odstranit. Můžete ji však upravit nebo vypnout.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Obecná nastavenívyberte možnost Typy relací.

4

Ve sloupci Kód relace vyhledejte primární typ relace, pro který chcete vytvořit vlastní typ relace.

5

Klikněte na odkaz Přidat typ relace pro <session type=""> .

6

Zadejte název vlastního typu relace.

7

Vyberte funkce, které chcete zahrnout do typu relace.

8

Klikněte na Přidat.


 

Chcete-li hostiteli povolit hostování relací s vlastním typem relace, který jste vytvořili, povolte tento typ relace pro uživatele.

Povolení typu relace pro uživatele

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé

2

Vyberte uživatele a v části Službyvyberte Schůzka.

3

Vyberte web Webex Meetings, pro který chcete povolit typ relace.

4

Zaškrtněte políčko pro požadovaný typ relace.

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Povolení typu relace pro všechny nové uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Obecná nastavenívyberte možnost Typy relací.

4

Ve sloupci Výchozí pro nové uživatele vyhledejte a zaškrtněte políčko odpovídající typu relace, ke kterému mají mít přístup všichni noví uživatelé.

5

Posuňte se dolů a klikněte na Aktualizovat.

Změna vlastního typu relace

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Obecná nastavenívyberte možnost Typy relací.

4

Ve sloupci Kód relace vyhledejte primární typ relace a klikněte na odkaz pro vlastní typ relace, který chcete upravit.

5

Změňte nastavení funkcí pro typ relace.

6

Posuňte se dolů a vyberte Aktualizovat.

Zapnutí nebo vypnutí vlastního typu relace pro web Webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Obecná nastavenívyberte možnost Typy relací.

4

Ve sloupci Aktivní zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí odpovídajícího políčka zapněte nebo vypněte typ relace.

5

Posuňte se dolů a vyberte Aktualizovat.

Funkce typu relace

Následující možnosti funkcí jsou určeny proWebex MeetingsVlastní typ relace PRO, ale jsou typické pro všechnyWebexslužby.

Funkce

Funkce

Výstraha – bliká

Oranžové upozornění se zobrazí, pokud je panel účastníka sbalený nebo zavřený, když se někdo připojí ke schůzce, otevře se anketa nebo je přijat chat. Stav výstrahy zůstává blikat, dokud není panel účastníka otevřen nebo zobrazen.

Výstraha – zvuk

Zvuk se přehraje, když dojde k určitým událostem schůzky, například když se někdo připojí ke schůzce nebo ji opustí, účastník vybere ikonu Zvednutí ruky nebo je přijata zpráva chatu.

Nástroje poznámek

Seskupení nástrojů, které účastníkům umožňují anotovat, zvýrazňovat, vysvětlovat nebo odkazovat na informace o sdíleném obsahu.

Sdílení aplikací

Prezentující mohou zobrazit jednu nebo více aplikací pro předvádění softwaru nebo úpravy dokumentů.


 

Sdílení aplikací nebo sdílení plochy musíte povolit , pokud chcete povolit sdílení tabule pro účastníky v mobilní aplikaci Webex Meetings pro Android a iOS.

Sdílení aplikací – dálkové ovládání

Účastníkům můžete povolit, aby požádali o vzdálené řízení aplikace, kterou prezentující sdílí.

Breakout Sessions

Umožněte hostitelům a spoluhostitelům vytvářet a přiřazovat uživatele k dílčím relacím.

Společné procházení – Požádat o zobrazení

Odešle žádost o zobrazení plochy zákazníka. Jakmile zákazník žádost schválí, hostitel podpory uvidí vše na své ploše. Agent to může provést v relaci podpory se zákazníkem.

Společné procházení – Spustit úplné řízení

Poté, co zákazník žádost schválí, může hostitel podpory použít tuto možnost k zahájení úplného řízení svého počítače. Agent to může provést v relaci podpory se zákazníkem.

Společné procházení – Spustit zobrazení

Poté, co agent odešle žádost o zobrazení plochy zákazníka a poté, co zákazník žádost schválí, hostitel podpory uvidí vše na své ploše. Agent to může provést v relaci podpory se zákazníkem.

Společné procházení – Požádat o úplné řízení

Odešle zákazníkovi žádost o plnou kontrolu nad jeho pracovní plochou. Poté, co zákazník žádost schválí, může hostitel podpory řídit svůj počítač. Agent to může provést v relaci podpory se zákazníkem.

Vlastní skripty

Není k dispozici pro schůzky Webex

Konverzace

Pokud je k dispozici funkce Chat, můžete určit výchozí nastavení panelu Chat. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Skryté titulky

Pokud je k dispozici funkce Skryté titulky, můžete určit výchozí nastavení panelu Skryté titulky. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Sdílení dokumentů a prezentací

Prezentujícím můžete povolit sdílení dokumentů nebo prezentací během schůzky.


 
  • Pokud sdílení dokumentů a prezentací není povoleno, prvky sdílení souborů, tabule a karty Rychlý start nejsou na vašem webu k dispozici.

  • Sdílení dokumentů a prezentací musíte povolit , pokud chcete povolit sdílení tabule pro účastníky v desktopové aplikaci Webex Meetings.

Sdílení plochy

Prezentujícím můžete povolit sdílení celého obsahu svých počítačů, včetně aplikací, oken, adresářů souborů a pohybů myši.


 

Sdílení aplikací nebo sdílení plochy musíte povolit , pokud chcete povolit sdílení tabule pro účastníky v mobilní aplikaci Webex Meetings pro Android a iOS.

Sdílení plochy – dálkové ovládání

Účastníkům můžete povolit, aby požádali o vzdálené ovládání plochy prezentujícího.

Sdílení plochy/aplikace/webového prohlížeče – podpora True Color

Prezentujícím můžete povolit sdílení obsahu s prezentujícími v režimu True Color. Režim True Color poskytuje detailnější barvy s možnostmi buď lepšího zobrazování, nebo lepšího výkonu.

Zpětná vazba

Není k dispozici pro schůzky Webex

Přenos souborů

Účastníkům můžete povolit vzájemný přenos souborů během schůzky.

Praktická ukázka

Není k dispozici pro schůzky Webex

Praktické cvičení

Není k dispozici pro schůzky Webex

Přihlásit se jako jiný uživatel

Není k dispozici pro schůzky Webex

Přepis schůzky

Hostitelům můžete povolit odesílání informací a souborů valné hromady v e-mailu účastníkům.

Poznámky

Pokud je k dispozici funkce Poznámky, můžete určit výchozí nastavení panelu Poznámky. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Integrace aplikace Outlook / Lotus Notes

Uživatelům můžete povolit plánování schůzek pomocí aplikace Microsoft Outlook nebo IBM Lotus Notes.

Seznam účastníků

Pokud je k dispozici funkce Seznam účastníků, můžete určit výchozí nastavení panelu Seznam účastníků. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Pořádání anket

Pokud je k dispozici funkce Cyklické dotazování, můžete určit výchozí nastavení panelu Cyklické hlasování. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Můžete povolit tyto možnosti ovládacího prvku dotazování:

  • Zobrazení jednotlivých výsledků – sdílení výsledků hlasování s účastníky anonymně

  • Uložení jednotlivých výsledků – uložení odpovědí od každého účastníka do souboru .txt

  • Testování a hodnocení –není k dispozici pro schůzky Webex

  • Nezahrnujte žádnou odpověď – chcete-li povolit otázky s krátkou odpovědí

  • Zobrazit počet odpovědí – zobrazí se počet odpovědí účastníků ve stavu dotazování

Šifrování mezi koncovými body

Můžete šifrovat všeWebexúdaje o relaci.

Šifrování PKI

K šifrování můžete použít digitální certifikáty (PKI)Webexúdaje o relaci.

Praktická relace (pouze události Webex)

Není k dispozici pro schůzky Webex

Otázky a odpovědi

Není k dispozici pro schůzky Webex

Účastník může převzít roli přednášejícího

Účastníkům můžete povolit, aby roli prezentujícího převzali přímo od ostatních účastníků, aby mohli během schůzky sdílet obsah.

Restartovat v bezpečném režimu

Restartuje relaci plochy zákazníka v nouzovém režimu.

Nahrávání na straně klienta

Hostitelům můžete povolit zaznamenávat schůzky na místní disky.

Nahrávání v síti

Hostitelům můžete povolit záznam schůzek na síťovém serveru.

Sdílení vzdáleného počítače

Prezentujícím můžete povolit sdílení obsahu, který je umístěn ve vzdáleném počítači.

Vzdálený tisk

Prezentujícím můžete povolit tisk obsahu sdíleného ve schůzce.

Zobrazit hostiteli a přednášejícímu Rychlý začátek

Není k dispozici pro schůzky Webex jako možnost – výchozí pro všechny hostitele a prezentující

  • Zobrazit rychlý start účastníkům – není k dispozici pro schůzky Webex a školení Webex

Přenést relaci

Přeneste relaci podpory do agenta WebACD nebo do fronty a opusťte relaci.


 
Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste agent WebACD.

UcF Rich Media Omezit velikost souboru pro typy médií UCF na:

Již není podporováno

Video

Pokud je k dispozici funkce Video, můžete určit výchozí nastavení panelu Video. Lze nastavit, aby byl otevřen, minimalizován nebo uzavřen pro účastníky při zahájení schůzky.

Sdílení webového prohlížeče

Prezentujícím můžete povolit sdílení webových prohlížečů během schůzky.

Sdílení webového prohlížeče – dálkové ovládání

Účastníkům můžete povolit sdílení webových prohlížečů během schůzky.

Webové testování

Není k dispozici pro schůzky Webex

Tabule

Prezentujícím můžete povolit kreslení objektů a psaní textu, který všichni účastníci uvidí v prohlížečích obsahu.