O typach sesji

Typy sesji przypominają szablony spotkań, których osoby w Twojej organizacji mogą używać do szybkiego planowania spotkań.

Typy sesji definiują funkcje i opcje, które są dostępne dla użytkowników podczas sesji zaplanowanych. Po włączeniu dlaWitryna Webex, możesz utworzyć do czterech niestandardowych typów sesji dla każdego głównego typu sesji, który obejmuje Twoja usługa.

Możesz przypisać niestandardowe typy sesji do określonych użytkowników. Na przykład można użyć typów sesji, aby uniemożliwić niektórym użytkownikom korzystanie z opcji zdalnego sterowania podczas udostępniania ekranu.

Twórz niestandardowe typy sesji

Przed rozpoczęciem

Jeśli nie widzisz opcji Typy sesji dostępnej na aWitryna Webex, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM).

Po utworzeniu nowego typu sesji nie można go usunąć. Możesz jednak zmienić typ sesji lub go wyłączyć.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

W kolumnie Kod sesji znajdź podstawowy typ sesji, dla którego chcesz utworzyć niestandardowy typ sesji.

5

Kliknij link Dodaj typ sesji dla <session type="">.

6

Wpisz nazwę niestandardowego typu sesji.

7

Wybierz funkcje, które chcesz uwzględnić w typie sesji.

8

Kliknij przycisk Dodaj.


 

Aby umożliwić hostowi hostowanie sesji z utworzonym niestandardowym typem sesji, włącz ten typ sesji dla użytkownika.

Włącz typ sesji dla użytkownika

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Użytkownicy

2

Wybierz użytkownika, a następnie w sekcji Usługi wybierz Spotkanie.

3

WybierzWitryna Webexaby włączyć typ sesji dla.

4

Zaznacz pole wyboru dla żądanego typu sesji.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Włącz typ sesji dla wszystkich nowych użytkowników

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

WybierzWitryna Webexaby zmienić ustawienia, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

W kolumnie Domyślne dla nowych użytkowników znajdź i zaznacz pole wyboru odpowiadające typowi sesji, do której mają mieć dostęp wszyscy nowi użytkownicy.

5

Przewiń w dół i kliknij Aktualizuj.

Zmień niestandardowy typ sesji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

WybierzWitryna Webexaby zmienić ustawienia, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

W kolumnie Kod sesji znajdź podstawowy typ sesji, a następnie kliknij link do niestandardowego typu sesji, który chcesz edytować.

5

Zmień ustawienia funkcji dla typu sesji.

6

Przewiń w dół i wybierz Aktualizuj.

Włącz lub wyłącz niestandardowy typ sesji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

WybierzWitryna Webexaby zmienić ustawienia, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

W kolumnie Aktywny zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

5

Przewiń w dół i wybierz Aktualizuj.

Funkcje typu sesji

Poniższe opcje funkcji dotyczą aWebex MeetingsNiestandardowy typ sesji PRO, ale są typowe dla wszystkichWebexusługi.

Funkcja

Funkcjonować

Alert — migający

Pomarańczowy alert pojawia się, gdy panel uczestnika jest zwinięty lub zamknięty, gdy ktoś dołączy do spotkania, otworzy się ankieta lub zostanie odebrany czat. Status alertu miga do momentu otwarcia lub wyświetlenia panelu uczestnika.

Alarm — dźwięk

Dźwięk jest odtwarzany, gdy wystąpią określone wydarzenia związane ze spotkaniem, na przykład gdy ktoś dołączy do spotkania lub go opuści, uczestnik kliknie ikonę Podnieś rękę lub zostanie odebrana wiadomość na czacie.

Narzędzia adnotacji

Grupa narzędzi, które pozwalają uczestnikom dodawać adnotacje, wyróżniać, wyjaśniać lub wskazywać informacje o udostępnianych treściach.

Udostępnianie aplikacji

Prezenterzy mogą pokazywać jedną lub więcej aplikacji, aby zademonstrować oprogramowanie lub edytować dokumenty.


 

Musisz włączyć Udostępnianie aplikacji lub Udostępnianie pulpitu, jeśli chcesz zezwolić na udostępnianie tablicy uczestnikom wWebex Meetingsaplikacja mobilna na Androida i iOS.

Udostępnianie aplikacji — pilot zdalnego sterowania

Możesz zezwolić uczestnikom na żądanie zdalnego sterowania aplikacją, którą udostępnia prezenter.

Sesje grupowe

Zezwalaj hostom i cohostom na tworzenie i przypisywanie użytkowników do sesji grupowych.

Wspólne przeglądanie — Poproś o widok

Wysyła prośbę o wyświetlenie pulpitu klienta. Gdy klient zatwierdzi prośbę, host pomocy technicznej zobaczy wszystko na swoim pulpicie. Agent może wykonać tę czynność podczas sesji wsparcia z klientem.

Wspólne przeglądanie — Rozpocznij pełną kontrolę

Gdy klient zatwierdzi żądanie, host pomocy technicznej może to wykorzystać, aby rozpocząć pełną kontrolę nad swoim komputerem. Agent może wykonać tę czynność podczas sesji wsparcia z klientem.

Wspólne przeglądanie — widok początkowy

Po wysłaniu przez agenta prośby o wyświetlenie pulpitu klienta i po zatwierdzeniu przez klienta prośby host pomocy technicznej może zobaczyć wszystko na swoim pulpicie. Agent może wykonać tę czynność podczas sesji wsparcia z klientem.

Wspólne przeglądanie — Poproś o pełną kontrolę

Wysyła prośbę do klienta o pełną kontrolę nad jego pulpitem. Po zatwierdzeniu żądania przez klienta host pomocy technicznej może kontrolować swój komputer. Agent może to zrobić podczas sesji wsparcia z klientem.

Skrypty niestandardowe

Niedostępne dlaWebex Meetings

Czat

Jeśli funkcja czatu jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Czat. Możesz ustawić panel tak, aby był otwarty, zminimalizowany lub zamknięty dla uczestników po rozpoczęciu ich spotkań.

Napisy

Jeśli funkcja napisów jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Napisy. Możesz ustawić panel tak, aby był otwarty, zminimalizowany lub zamknięty dla uczestników po rozpoczęciu ich spotkań.

Udostępnianie dokumentów i prezentacji

Możesz zezwolić prezenterom na udostępnianie dokumentów lub prezentacji podczas spotkania.


 
  • Jeśli Udostępnianie dokumentów i prezentacji nie jest włączone, udostępnianie plików, tablica i elementy karty Szybki start nie są dostępne w Twojej witrynie.

  • Musisz włączyć Udostępnianie dokumentów i prezentacji, jeśli chcesz zezwolić na udostępnianie tablicy uczestnikom wWebex Meetingsaplikacja komputerowa.

Udostępnianie pulpitu

Możesz zezwolić prezenterom na udostępnianie całej zawartości ich komputerów, w tym aplikacji, okien, katalogów plików i ruchów myszy.


 

Musisz włączyć Udostępnianie aplikacji lub Udostępnianie pulpitu, jeśli chcesz zezwolić na udostępnianie tablicy uczestnikom wWebex Meetingsaplikacja mobilna na Androida i iOS.

Udostępnianie pulpitu — zdalne sterowanie

Możesz zezwolić uczestnikom na żądanie zdalnego sterowania pulpitem prezentera.

Udostępnianie pulpitu/aplikacji/przeglądarki internetowej — obsługa True Color

Możesz zezwolić prezenterom na udostępnianie zawartości prezenterom w trybie True Color. Tryb True Color zapewnia bardziej szczegółowe kolory z opcjami lepszego obrazowania lub lepszej wydajności.

Opinia

Niedostępne dlaWebex Meetings

Transfer plików

Możesz zezwolić uczestnikom na przesyłanie między sobą plików podczas spotkania.

Demo ćwiczenia praktycznego

Niedostępne dlaWebex Meetings

Ćwiczenie praktyczne

Niedostępne dlaWebex Meetings

Zaloguj się jako inny użytkownik

Niedostępne dlaWebex Meetings

Transkrypcja spotkania

Możesz zezwolić gospodarzom na wysyłanie do uczestników informacji i plików dotyczących ogólnego spotkania w wiadomości e-mail.

Uwagi

Jeśli funkcja Notatki jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Notatki. Po rozpoczęciu spotkania można je otworzyć, zminimalizować lub zamknąć dla uczestników.

Integracja programu Outlook/Lotus Notes

Możesz zezwolić użytkownikom na planowanie spotkań za pomocą programu Microsoft Outlook lub IBM Lotus Notes.

Lista uczestników

Jeśli funkcja Lista uczestników jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Lista uczestników. Po rozpoczęciu spotkania można je otworzyć, zminimalizować lub zamknąć dla uczestników.

Ankietowanie

Jeśli funkcja Polling jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Polling. Po rozpoczęciu spotkania można je otworzyć, zminimalizować lub zamknąć dla uczestników.

Możesz włączyć te opcje kontroli odpytywania:

  • Wyświetlaj indywidualne wyniki — aby anonimowo udostępniać wyniki ankiety uczestnikom

  • Zapisz indywidualne wyniki — aby zapisać odpowiedzi od każdego uczestnika w pliku .txt

  • Testowanie i ocenianie – niedostępne dlaWebex Meetings

  • Nie dołączaj odpowiedzi — aby zezwolić na pytania z krótką odpowiedzią

  • Pokaż liczbę odpowiedzi — aby wyświetlić liczbę odpowiedzi uczestników w statusie odpytywania

Szyfrowanie od końca do końca

Możesz zaszyfrować wszystkoWebexdane sesji.

Szyfrowanie PKI

Do szyfrowania możesz używać certyfikatów cyfrowych (PKI)Webexdane sesji.

Sesja treningowa (tylko wydarzenia Webex)

Niedostępne dlaWebex Meetings

Pytania i odpowiedzi

Niedostępne dlaWebex Meetings

Uczestnik może przejąć rolę prezentera

Możesz zezwolić uczestnikom na przejmowanie roli prezentera bezpośrednio od innych uczestników, aby mogli udostępniać zawartość podczas spotkania.

Uruchom ponownie w trybie awaryjnym

Ponownie uruchamia sesję pulpitu klienta w trybie awaryjnym.

Nagrywanie po stronie klienta

Możesz zezwolić gospodarzom na nagrywanie spotkań na ich dyskach lokalnych.

Nagranie sieciowe

Możesz zezwolić gospodarzom na nagrywanie spotkań na serwerze sieciowym.

Udostępnianie zdalnego komputera

Możesz zezwolić prezenterom na udostępnianie zawartości znajdującej się na komputerze zdalnym.

Zdalne drukowanie

Możesz zezwolić prezenterom na drukowanie zawartości udostępnianej na spotkaniu.

Pokaż QuickStart prowadzącemu i prezenterowi

Niedostępne dlaWebex Meetingsjako opcja – domyślnie dla wszystkich gospodarzy i prezenterów

  • Pokaż Szybki Start uczestnikom – Niedostępne dlaWebex MeetingsorazWebex Training

Przekaż sesję

Przenieś sesję wsparcia do agenta lub kolejki WebACD i opuść sesję.


 
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jesteś agentem WebACD.

Multimedia UCF Ogranicz rozmiar pliku dla typów multimediów UCF do:

Nie jest już obsługiwany

Wideo

Jeśli funkcja Wideo jest dostępna, możesz określić domyślne ustawienia panelu Wideo. Po rozpoczęciu spotkania można je otworzyć, zminimalizować lub zamknąć dla uczestników.

Udostępnianie przeglądarki internetowej

Możesz zezwolić prezenterom na udostępnianie przeglądarek internetowych podczas spotkania.

Udostępnianie w przeglądarce internetowej — pilot zdalnego sterowania

Możesz zezwolić uczestnikom na udostępnianie przeglądarek internetowych podczas spotkania.

Testy sieciowe

Niedostępne dlaWebex Meetings

Tablica

Możesz zezwolić prezenterom na rysowanie obiektów i wpisywanie tekstu, który wszyscy uczestnicy mogą zobaczyć w swoich przeglądarkach treści.