Om sessionstyper

Sessionstyper är som mötesmallar som personer i din organisation kan använda för att snabbt schemalägga möten.

Sessionstyperna definierar funktioner och alternativ som finns tillgängliga för schemalagda sessioner. När detta är aktiverat för enWebex-webbplatskan du skapa upp till fyra anpassade sessionstyper för alla primära sessionstyp som din tjänst inkluderar.

Du kan tilldela anpassade sessionstyper till specifika användare. Till exempel kan du använda sessionstyper för att förhindra att vissa användare använder fjärrkontroll under skärmdelning.

Skapa anpassade sessionstyper

Innan du börjar

Om du inte ser alternativet Sessionstyper är tillgängligt på enWebex-webbplats, kontakta din Kundframgångschef (CSM).

När du har skapat en sessionstyp kan du inte ta bort den. Du kan däremot ändra eller sessionstyp av det.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Sessionstyper.

4

I kolumnen Sessionskod letar du upp det primära sessionstyp du vill skapa en anpassad sessionstyp för.

5

Klicka på länken Lägg till sessionstyp för <session type="">.

6

Ange ett namn på den anpassade mötestypen.

7

Välj funktionerna du vill ska ingå i mötestypen.

8

Klicka på Lägg till.


 

För att göra det möjligt för värdar att hålla sessioner med sessionstyp som du har skapat ska du sessionstyp åt en användare.

Aktivera en sessionstyp för en användare

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Användare

2

Välj en användare och välj Möte under Tjänster.

3

Välj knappenWebex-webbplatsför att aktivera en sessionstyp för.

4

Markera kryssrutan för önskad sessionstyp.

5

Välj Spara.

Aktivera en sessionstyp för alla nya användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj knappenWebex-webbplatsför att ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Sessionstyper.

4

I kolumnen Standard för nya användare letar du upp och markerar kryssrutan som motsvarar den sessionstyp som du vill att alla nya användare ska ha åtkomst till.

5

Bläddra längst ned och klicka på Uppdatera.

Ändra en anpassad sessionstyp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj knappenWebex-webbplatsför att ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Sessionstyper.

4

I kolumnen för Sessionskod letar du upp den primära mötestypen och klickar sedan på länken för den anpassade mötestyp som du vill redigera.

5

Ändra funktionsinställningarna för mötestypen.

6

Bläddra ner till slutet och välj Uppdatera.

Aktivera eller inaktivera sessionstyp anpassade program

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj knappenWebex-webbplatsför att ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Sessionstyper.

4

Markera eller avmarkera motsvarande kryssruta i kolumnen Aktiv.

5

Bläddra ner till slutet och välj Uppdatera.

Funktioner för sessionstyp

Följande funktionsalternativ är för enWebex Meetingsanpassade pro sessionstyp men gäller som standard för allaWebexTjänster.

Funktion

Funktion

Avisering – blinkning

En orange varning visas om deltagarens panel är komprimerad eller stängd, när någon ansluter till mötet, en omröstning öppnas eller en chatt tas emot. Varningsstatusen fortsätter att blinka tills mötesdeltagarens panel öppnas eller visas.

Avisering – ljud

Ett ljud avges när vissa möteshändelser inträffar (till exempel när någon ansluter till eller lämnar ett möte, en mötesdeltagare väljer ikonen Räck upp handen eller ett chattmeddelande tas emot).

Kommenteringsverktyg

En grupp verktyg som gör det möjligt för mötesdeltagare att anteckna, markera, förklara eller peka på information i delat innehåll.

Programdelning

Presentatörer kan visa ett eller flera program för att demonstrera programvara eller redigera dokument.


 

Du måste aktivera program- eller skrivbordsdelning om du vill whiteboarddelning för mötesdeltagare påWebex Meetingsmobilappen för Android och iOS.

Programdelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagare att begära fjärrkontroll över programmen som presentatören delar.

Privata möten

Tillåt värdar och cohosts att skapa och tilldela användare till breakoutmöten.

Co-browse – vy för förfrågningar

Skickar en begäran om att visa kundens skrivbord. När kunden godkänt förfrågan ser värden allt på sitt skrivbord. En agent kan utföra den här åtgärden under en supportsession med en kund.

Co-browse – starta fullständig kontroll

När kunden godkänt begäran kan supportvärden använda denna för att starta fullständig kontroll av deras dator. En agent kan utföra den här åtgärden under en supportsession med en kund.

Co-browse – startvy

När en agent har skickat en begäran om att visa kundens skrivbord och när kunden har godkänt förfrågan kan supportvärden se allting på sitt skrivbord. En agent kan utföra den här åtgärden under en supportsession med en kund.

Co-browse – begäran om fullständig kontroll

Skickar en begäran till kunden om fullständig kontroll över deras skrivbord. När kunden godkänt förfrågan kan värden styra kundens dator. En agent kan utföra detta under en supportsession med en kund.

Anpassade skript

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Chatta

Om chattfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för chattpanelen . Du kan ställa in panelen så att den är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när deras möten startar.

Dold text

Om undertexter tillgänglig, kan du ange standardinställningar för Dold text-panelen . Du kan ställa in panelen så att den är öppen, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när deras möten startar.

Dokument- och presentationsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela dokument eller presentationer under mötet.


 
  • När dokument- och presentationsdelning inte är aktiverat är flikarna fildelning, whiteboard och snabbstart inte tillgängliga på din webbplats.

  • Du måste aktivera dokument- och presentationsdelning om du vill whiteboarddelning för mötesdeltagare påWebex Meetingsskrivbordsappen.

Skrivbordsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela allt innehåll på sina datorer inklusive program, fönster, filkataloger och musrörelser.


 

Du måste aktivera program- eller skrivbordsdelning om du vill whiteboarddelning för mötesdeltagare påWebex Meetingsmobilappen för Android och iOS.

Skrivbordsdelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att begära fjärrkontroll av presentatörens skrivbord.

Skrivbord/program/webbläsardelning – stöd för True Color

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll med presentatörer i True Color-läge. True Color-läget ger mer detaljerad färg med alternativen bättre bilder eller bättre prestanda.

Feedback

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Filöverföring

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att överföra filer till varandra under ett möte.

Praktisk demonstration

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Praktisk labbsession

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Logga in som en annan användare

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Mötesavskrift

Du kan göra det möjligt för värdar att skicka allmän mötesinformation och filer i ett e-postmeddelande till mötesdeltagarna.

Anteckningar

Om anteckningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för panelen Anteckningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Integrering av Outlook/Lotus Notes

Du kan göra det möjligt för användarna att schemalägga möten i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

Deltagarlista

Om funktionen för mötesdeltagarlista är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Mötesdeltagare. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Omröstning

Om omröstningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Omröstningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Du kan aktivera följande alternativ för omröstningskontroll:

  • Visa individuella resultat – dela omröstningsresultat med mötesdeltagare anonymt

  • Spara individuella resultat – spara svaren från alla mötesdeltagare i en .txt-fil

  • Testning och betygsättning – inte tillgängligt förWebex Meetings

  • Inkludera inga svar – tillåt kortsvarsfrågor

  • Visa antalet svar – listar antal svar från mötesdeltagare i en omröstningsstatus

Slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering

Du kan kryptera allaWebexsessionsdata.

PKI-kryptering

Du kan använda digitala certifikat (PKI) för att krypteraWebexsessionsdata.

Övningssession (Webex Events endast)

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Frågor och svar

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Mötesdeltagare kan ta över presentatörsrollen

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagare att ta över presentatörsrollen direkt från andra mötesdeltagare så att de kan dela innehåll under mötet.

Starta om i felsäkert läge

Startar om kundens skrivbordssession i felsäkert läge.

Inspelning på klientsidan

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på sina lokala hårddiskar.

Nätverksbaserad inspelning

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på nätverksservern.

Fjärrdatordelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll som finns på en fjärrdator.

Fjärrutskrift

Du kan göra det möjligt för presentatörer att skriva ut innehåll som delas i ett möte.

Visa snabbstart för värd och presentatör

Inte tillgängligt förWebex Meetingssom alternativ – standard för alla värdar och presentatörer

  • Visa snabbstart för deltagare – inte tillgängligt förWebex MeetingsochWebex Training

Överföringsmöte

Överför din supportsession till en WebACD-agent eller köa och lämna sessionen.


 
Det här alternativet är bara tillgängligt om du är en WebACD-agent.

UCF filstorlek för rich media-begränsning UCF medietyper till:

Stöds inte längre

Video

Om videofunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för videopanelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Webbläsardelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela webbläsare under mötet.

webbläsardelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för deltagare att dela webbläsare under mötet.

Webbaserad testning

Inte tillgängligt förWebex Meetings

Whiteboard

Du kan göra det möjligt för presentatörer att rita objekt och skriva text som alla mötesdeltagare kan se i sina innehållsvisare.