1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Na uživatelském portálu volání kliknětena položku Nastavení hovoru.

3

Zapněte možnost Nerušit.

4

Zaškrtněte políčko Použítpřipomenutí vyzvánění, které bude upozorněno zvukem při příchodu hovoru.

5

Klikněte na položku Uložit.