Následující kamery a pokojová zařízení podporují PresenterTrack:

 • Codec Plus s PTZ 4K, Precision 60 nebo SpeakerTrack 60

 • Codec Pro s PTZ 4K, Precision 60 nebo SpeakerTrack 60

 • Pokoj 55 Dual s PTZ 4K nebo Precision 60 jako externí fotoaparát

 • Pokoj 70 s PTZ 4K nebo Precision 60 jako externí fotoaparát

 • Místnost 70G2) s externí kamerou PTZ 4K nebo Precision 60

 • SX80 s Precision 60 nebo SpeakerTrack 60

 • MX700 a MX800 s jedním nebo dvěma fotoaparáty

Schopnosti a omezení

 • Po nastavení aktivujete a deaktivujete PresenterTrack z panelu kamery na dotykovém ovladači.

 • Fotoaparát využívá digitální posun, naklonění a přiblížení, takže se při sledování přednášejícího nepohybuje fyzicky.

 • Aplikace PresenterTrack podporuje sledování jedné nebo více osob na jevišti. Pokud stojí příliš daleko od sebe, aby se vešly do přiblíženého pohledu, kamera se oddálí a zobrazí celou scénu.

 • Aplikaci PresenterTrack můžete použít jako samostatnou funkci nebo jako součást scénářů Briefing Room a Classroom.

 • Zařízení můžete nastavit tak, aby používalo některou z kamer v sestavě kamery SpeakerTrack 60 (nebo duální kamery MX700/MX800) pro PresenterTrack.

 • Nelze používat PresenterTrack a SpeakerTrack současně. Když aktivujete PresenterTrack, SpeakerTrack se automaticky vypne. A také naopak, když aktivujete PresenterTrack, SpeakerTrack se automaticky vypne.

  Existuje jedna výjimka: Ve scénářích Briefing Room a Classroom jsou obě funkce aktivní současně v režimu Q&A.

Úvahy před umístěním kamery a vymezením oblasti scény a spouštěcí zóny

Při nastavování PresenterTrack musíte definovat oblast fáze a spouštěcí zónu. Při umisťování kamery, která sleduje přednášejícího na pódium, zvažte umístění a použití těchto oblastí.

Plocha jeviště: Plocha jeviště je oddálený obrázek přehledu.

 • Ať je dostatečně velký, aby se přednášející mohl pohybovat na pódiu. Sledování se zastaví, když přednášející opustí prostor jeviště.

 • Umožněte divákům nebo účastníkům schůzky pohybovat se v místnosti přirozeně, aniž by došlo ke spuštění sledování.

Spouštěcí zóna: Sledování přednášejícího se nespustí dříve, než kamera detekuje obličej v zóně spouštění.

 • Zvolte místo, kde přednášející přirozeně vstupuje na pódium, například stůl přednášejícího nebo pódium.

 • Ať je dostatečně velký, aby kamera rozpoznala tvář přednášejícího.

 • Abyste se vyhnuli detekci falešného obličeje, ujistěte se, že pozadí spouštěcí zóny je neutrální. Zabraňte tomu, aby se spouštěcí zóna nacházela před obrazovkou.

Definice jevištní plochy a spouštěcí zóny

Nastavit prezentující stopu pro pokojová zařízení

Než začnete

Při nastavování PresenterTrack doporučujeme být ve stejné místnosti jako pokojové zařízení a kamera.

1

V zobrazení pro zákazníky v https:/ /admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení. Klikněte na zařízení, které chcete nakonfigurovat. Přejděte do části Podpora a klikněte na položku Webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele správce nebo integrátora, můžete k Rozšířenému nastavení přistupovat přímo otevřením webového prohlížeče a zadáním adresy http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Přejděte na Nastavení > Sledování přednášejícího.

3

Zaškrtněte Enable PresenterTrack a kliknutím na Configure... otevřete konfigurační stránku.

Otevřením této stránky deaktivujete sledování pohotovostního režimu a přednášejícího, umožníte vlastní zobrazení na celé obrazovce a na obrazovce zařízení se zobrazí obdélník spouštěcí zóny.

Neopouštějte tuto webovou stránku bez kliknutí na Hotovo, jinak zůstane obdélník spouštěcí zóny viditelný na obrazovce zařízení. (Případně klepněte na ikonu Kamera na dotykovém ovladači a vyberte pozici kamery ze seznamu pro odstranění obdélníku.)

4

Vyberte kameru z rozevíracího seznamu Zdroj kamery a pomocí ovládacích prvků kamery (zoom, posun, náklon) na dotykovém ovladači definujte oblast fáze.

Pokud kamera nepodporuje funkci PresenterTrack, zobrazí se oznámení.

5

Na webovém rozhraní je zobrazen modrý přerušovaný obdélník, který představuje spouštěcí zónu. Při sledování obrazovky zařízení přesuňte a změňte velikost obdélníku. Vidíte stejný obdélník překrývající selfview kamery. Umístěte obdélník tam, kde chcete, aby byla spouštěcí zóna.

Chcete-li nastavit pokročilejší polygonální spouštěcí zónu, viz část Nastavení polygonální spouštěcí zóny.

6

Klepněte na tlačítko Hotovo.

7

Klepněte na ikonu Kamera v pravém horním rohu dotykového ovladače a ze seznamu pozic kamery vyberte Přednášející.

Tím se aktivuje sledování přednášejícího.
8

Umístěte se do spouštěcí zóny a dohlédněte, aby vás kamera přiblížila. Projděte se po jevišti a zkontrolujte, zda vás kamera sleduje. Zkontrolujte také, zda se sledování přednášejícího zastaví, když opustíte pódium.

Pokud něco selže, vraťte se ke kroku 4 nebo 5 a upravte velikost nebo umístění oblasti stupně nebo spouštěcí zóny.

Pro další pomoc s řešením problémů můžete zapnout diagnostický režim PresenterTrack, jak je popsáno v části Diagnostický režim.

Nastavit polygonální spouštěcí zónu

Na webové stránce Sledování přednášejícího můžete nastavit pouze obdélníkové spouštěcí zóny. Pokud chcete definovat pokročilejší polygonální spouštěcí zónu, musíte nastavit konfiguraci Kamery > PresenterTrack > TriggerZone (informace o přístupu ke konfiguracím zařízení naleznete v článku Pokročilá nastavení).

Hodnota tohoto nastavení je řetězec, který obsahuje souřadnicové páry všech vrcholů mnohoúhelníku.

Příklad: Definujte následující spouštěcí zónu, která má 12 vrcholů. Schéma znázorňuje souřadnice všech vrcholů. Taková spouštěcí zóna může být vhodná, pokud je za přednášejícím obrazovka, které se chcete vyhnout.

Příklad polygonální spouštěcí zóny

Od levého horního vrcholu ve směru hodinových ručiček se odpovídající hodnota nastavení pro Kamery > PresenterTrack > TriggerZone změní na:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostický režim

Diagnostický režim PresenterTrack může být užitečným nástrojem při řešení problému. Pro nastavení zařízení do diagnostického režimu musíte použít API zařízení. Informace o používání rozhraní API naleznete v článku Pokročilá nastavení.

Následující příkaz nastaví zařízení do režimu diagnostiky PresenterTrack:

xCommand Cameras PresenterTrack Set Mode: Diagnostic

V tomto režimu se na obrazovce zobrazí oblast fáze (obrázek s přehledem oddálení) a překrytí s následujícími ukazateli:

 • ČERVENÝ rámeček: Spouštěcí zóna.

 • ŽLUTÝ rám: Přiblížené zobrazení přednášejícího.

 • ZELENÝ rámeček: Tvář, která je detekována a sledována.

 • ZELENÝ nebo ČERVENÝ blikající vyplněný rámeček: Detekce obličeje. Zelená barva značí vysokou jistotu, červená barva značí nízkou důvěru.

 • MODRÝ rám: Tvář, která je detekována, ale není sledována.

Indikátory režimu diagnostiky PresenterTrack