Následující kamery a zařízení pro místnosti podporují funkci PresenterTrack:

 • Codec Plus s kamerou Precision 60

 • Codec Pro s kamerou Precision 60 nebo SpeakerTrack 60

 • MX700 nebo MX800 s jednou nebo dvěma kamerami

 • Room 55 Dual s kamerou Precision 60 jako externí kamerou

 • Room 70 s kamerou Precision 60 jako externí kamerou

 • Room 70 G2 s kamerou Precision 60 jako externí kamerou

 • SX80 s kamerou Precision 60 nebo SpeakerTrack 60

Možnosti a omezení

 • Po nastavení lze funkci PresenterTrack aktivovat a deaktivovat z panelu kamery na dotykovém ovladači.

 • Kamera používá digitální otáčení, naklápění a zoom, takže se při sledování prezentujícího fyzicky nepohybuje.

 • PresenterTrack podporuje sledování jedné nebo více osob na scéně. Pokud stojí příliš daleko od sebe, aby se vešli do přiblíženého záběru, kamera je oddálí a zobrazí celou scénu.

 • PresenterTrack můžete používat jako samostatnou funkci nebo jako součást scénářů Briefing RoomClassroom.

 • Zařízení můžete nastavit tak, aby pro funkci PresenterTrack používalo jednu z kamer v sestavě kamer SpeakerTrack 60 (nebo duální kameru MX700/MX800).

 • Funkce PresenterTrack a SpeakerTrack nelze používat současně. Při aktivaci funkce PresenterTrack se funkce SpeakerTrack automaticky vypne. Stejně tak opačně, když aktivujete funkci PresenterTrack, funkce SpeakerTrack se automaticky vypne.

  K této výjimce existuje jedna výjimka: V přehledové místnosti a učebně scénáři jsou obě funkce v Q & režimu aktivní současně.

Úvahy před umístěním kamery a vymezením oblasti scény a zóny aktivace

Při nastavení funkce PresenterTrack je třeba definovat oblast scény a zónu aktivace. Při umístění kamery, která sleduje moderátora na pódiu, zvažte umístění a využití těchto prostor.

Oblast plochy: Oblast vymezené plochy je obrázek přehledu s přiblížením.

 • Zajistěte dostatečně velkou scénu, aby se na ní přednášející mohl pohybovat. Sledování se zastaví, když moderátor opustí prostor scény.

 • Umožněte posluchačům nebo účastníkům schůzky přirozený pohyb po místnosti, aniž by došlo ke spuštění sledování.

Spouštěcí zóna: Sledování prezentujícího se nespustí, dokud kamera nerozpozná obličeje ve spouštěcí zóně.

 • Zvolte místo, kde přednášející přirozeně vstupuje na scénu, například u přednáškového stolu nebo pódia.

 • Vytvořte dostatečně velkou zónu, aby kamera dokázala rozpoznat obličej prezentujícího.

 • Abyste zabránili chybné detekci obličeje, ujistěte se, že pozadí zóny aktivace je neutrální. Vyhněte se tomu, aby se zóna aktivace nacházela před obrazovkou.

Definice oblasti scény a zóny aktivace

Nastavení funkce PresenterTrack na zařízeních pro místnosti

Než začnete

Doporučujeme, abyste se při nastavování funkce PresenterTrack nacházeli ve stejné místnosti jako zařízení pro místnosti a kamera.

1

V zobrazení zákazník v https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku zařízení. Klepněte na zařízení, které chcete konfigurovat. Přejděte na stránku podpory a klikněte na možnost webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Admin nebo Integrator, můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu název hostitele>.

2

Přejděte do nabídky Nastavení > Sledování přednášejícího.

3

Zaškrtněte políčko Aktivovat PresenterTrack a kliknutím na tlačítko Konfigurovat… otevřete stránku konfigurace.

Otevřením této stránky se deaktivuje pohotovostní režim a sledování prezentujícího, aktivuje se vlastní zobrazení na celé obrazovce a na obrazovce zařízení se zobrazí obdélník zóny aktivace.

Tuto webovou stránku neopouštějte bez kliknutí na tlačítko Hotovo, jinak zůstane obdélník zóny aktivace viditelný na obrazovce zařízení. (Případně klepněte na ikonu Kamera na dotykovém ovladači a vyberte pozici kamery ze seznamu, abyste obdélník odstranili.)

4

Vyberte kameru z rozevíracího seznamu Zdroj kamery a pomocí ovládání kamery (zoom, otáčení, naklápění) na dotykovém ovladači definujte oblast scény.

Pokud kamera nepodporuje funkci PresenterTrack, zobrazí se oznámení.

5

Ve webovém rozhraní je zobrazen modrý přerušovaný obdélník, který představuje zónu aktivace. Obdélník můžete přesouvat a měnit jeho velikost během sledování obrazovky zařízení. Zobrazí se stejný obdélník překrývající vlastní zobrazení kamery. Umístěte obdélník na místo, kde chcete mít zónu aktivace.

Pokud chcete nastavit pokročilejší polygonální zónu aktivace, přečtěte si část Nastavení polygonální zóny aktivace.

6

Klikněte na tlačítko Hotovo.

7

Klepněte na ikonu kamery v pravém horním rohu dotykového ovladače a zvolte možnost prezentující ze seznamu pozic kamery.

Tím se aktivuje sledování přednášejícího.
8

Postavte se do zóny aktivace a sledujte, zda vás kamera přiblíží. Projděte se po scéně a zkontrolujte, zda vás kamera sleduje. Zkontrolujte také, zda se sledování prezentujícího zastaví, když opustíte scénu.

Pokud se něco nepodaří, vraťte se ke kroku 4 nebo 5 a upravte velikost nebo umístění oblasti scény nebo zóny aktivace.

Další pomoc při řešení potíží získáte zapnutím režimu diagnostiky funkce PresenterTrack, jak je popsáno v části Režim diagnostiky.

Nastavení polygonální zóny aktivace

Na webové stránce Sledování přednášejícího lze nastavit pouze obdélníkové zóny aktivace. Pokud chcete definovat pokročilejší polygonální zónu aktivace, musíte nastavit konfiguraci Kamery > PresenterTrack > TriggerZone (informace o přístupu ke konfiguraci zařízení najdete v části Rozšířená nastavení).

Hodnota tohoto nastavení je řetězec, který obsahuje dvojice souřadnic všech vrcholů mnohoúhelníku.

Například Definujte následující spouštěcí zónu, která má 12 vrcholů. Diagram zobrazuje souřadnice všech vrcholů. Taková zóna aktivace může být vhodná, pokud se za prezentujícím nachází obrazovka, které se chcete vyhnout.

Příklad mnohoúhleníkové zóny aktivace

V levém horním vrcholu a přechodu po směru hodinových ručiček se pro kamery > PresenterTrack > TriggerZone se stane:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Režim diagnostiky

Režim diagnostiky funkce PresenterTrack může být užitečným nástrojem při řešení problémů. Abyste mohli zařízení nastavit do režimu diagnostiky, musíte použít rozhraní API zařízení. Informace o používání rozhraní API naleznete v článku Rozšířená nastavení.

Následující příkaz nastaví zařízení do režimu diagnostiky funkce PresenterTrack:

xCommand kamery PresenterTrack režim set: Diagnostik

V tomto režimu se na obrazovce zobrazí oblast scény (zvětšený přehledový obrázek) a překryvná obrazovka s následujícími indikátory:

 • ČERVENÝ rámeček: Spouštěcí zóna.

 • ŽLUTÝ rámeček: Zobrazení náhledu předvádějícího.

 • ZELENÝ rámec: Nanalezený a sledovaný obličej.

 • ZELENÝ nebo červený blikající plný rámeček: Detekce obličeje. Zelená barva značí vysokou spolehlivost, červená barva nízkou spolehlivost.

 • MODRÝ rámec: Ploška, která není sledována.

Indikátory režimu diagnostiky funkce PresenterTrack