Följande kameror och rumsenheter har stöd för PresenterTrack:

 • Codec plus med PTZ 4K, precision 60 eller SpeakerTrack 60

 • Codec Pro med PTZ 4K, precision 60 eller SpeakerTrack 60

 • Rum 55 dubbla med PTZ 4K eller precision 60 som extern kamera

 • Rum 70 med PTZ 4K eller precision 60 som extern kamera

 • Rums 70G2) med PTZ 4K eller precision 60 som extern kamera

 • SX80 med precision 60 eller SpeakerTrack 60

 • MX700 och MX800 med enkel eller dubbel kamera

Funktioner och begränsningar

 • När den har ställts in, aktiverar och inaktiverar du PresenterTrack i kamerapanelen med pekkontroller.

 • Kameran kan digitalt panorera, luta och zooma så den behöver inte fysiskt följa presentatören.

 • PresenterTrack har stöd för spårning av en eller fler personer på scen. Om de är placerade för långt i sär i en zoomad vy, zoomar kameran ut och visar hela scenen.

 • Du kan använda PresenterTrack fristående eller som en del av scenarierna Briefingrum och Klassrum.

 • Du kan ställa in enheten att använda en av kamerorna i ett SpeakerTrack 60 kameramontage (eller en MX700/MX800 dualkamera) för PresenterTrack.

 • Det går inte att använda PresenterTrack och SpeakerTrack samtidigt. När du aktiverar PresenterTrack, inaktiveras SpeakerTrack automatiskt. Och även vice versa, när du aktiverar SpeakerTrack inaktiveras PresenterTrack automatiskt.

  Det finns ett undantag för följande: I det kortare rummet och i klass rums scenarierna är båda funktionerna aktiva samtidigt i Q & ett läge.

Överväganden innan du placerar kameran och definierar scenområdet och utlösarzonen

När du ställer in PresenterTrack ska du definiera scenområdet och en utlösarzon. Överväg plats och användning av områdena när du placerar kameran som ska följa presentatören på scen.

Scen område: Scen området är den utzoomade översikts bilden.

 • Gör det stort nog så att presentatören är fri att röra sig på scen. När presentatören lämnar scenområdet avbryts spårningen.

 • Tillåt publik och mötesdeltagare att röra sig fritt i rummet utan att lösa ut spårningen.

Utlös ande zon: Spårning av föredraget startar inte innan kameran känner igen en yta i Utlösar zonen.

 • Välj en plats där presentatören oftast kommer in på scenen, exempelvis vid ett presentatörsbord eller podium.

 • Gör området stort nog så kameran kan identifiera presentatörens ansikte.

 • Undvik felaktig ansiktsidentifiering genom att se till att bakgrunden i utlösarzonen är neutral. Ha inte utlösarzonen framför en skärm.

Definition av scenområde och utlösarzon

Ställa in PresenterTrack för rumsenheter

Innan du börjar

Vi rekommenderar att du är i samma rum som rumsenheten och kameran under konfiguration av PresenterTrack.

1

Öppna kundvyn i https:/​/​admin.webex.com och gå till sidan Enheter. Klicka på den enhet du vill konfigurera. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har ställt in en Admin- eller Integrator-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och ange http(s)://<slutpunktens IP-adress eller värdnamn>.

2

Navigera till Konfguration > Presentatörsspårning.

3

Markera Aktivera PresenterTrack och klicka på Konfigurera ... för att öppna konfigurationssidan.

När du öppnar sidan inaktiveras standby och presentatörsspårning, egenbild aktiveras på helskärm och visar utlösarzonrektangeln på enhetens skärm.

Lämna inte den här webbsidan utan att klicka på Klar, annars förblir rektangeln för utlösarzonen synlig på enhetens skärm. (Alternativt kan du trycka på kameraikonen bland pekkontrollerna och välja en kameraposition i listan för att ta bort rektangeln.)

4

Välj en kamera i listrutan Kamerakälla och använd kamerakontrollerna (zooma, panorera, luta) bland pekkontrollerna för att definiera scenområdet.

Det visas ett meddelande om kameran inte har stöd för PresenterTrack.

5

En streckad blå rektangel, som visar utlösarzonen, visas i webbgränssnittet. Flytta och storleksändra rektangeln medan du ser på enhetens skärm. Samma rektangel ligger som överlägg över kamerans egenbild. Placera rektangeln där du vill ha utlösarzonen.

Om du vill ställa in en mer avancerad utlösarzonpolygon ska du läsa avsnittet Ställa in en utlösarzonpolygon.

6

Klicka på Klar.

7

Tryck på kameraikonen uppe till höger bland pekkontrollerna och välj Presentatör i listan med kamerapositioner.

Det aktiverar presentatörsspårning.
8

Placera dig i utlösarzonen och kontrollera att kameran zoomar in dig. Gå omkring på scenen och kontrollera att kameran följer dig. Kontrollera också att spårningen avbryts då du lämnar scenen.

Om något inte fungerar går du tillbaka till steg 4 eller 5 och justerar storlek eller plats för scenområdet eller utlösarzonen.

Du kan få mer felsökningshjälp genom att slå starta PresenterTracks diagnostikläge enligt beskrivningen i avsnittet Diagnostikläge.

Konfigurera en polygonal utlösarzon

Du kan enbart ställa in rektangulära utlösarzoner på webbsidan Presentatörsspårning. Om du vill definiera en mer avancerad utlösarzonpolygon måste du ställa in Kameror > PresenterTrack > Utlösarzon (I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om att få åtkomst till enhetens konfiguration).

Värdet för inställningen är en sträng som innehåller koordinatpar för alla polygonens hörn.

Exempel: Definiera följande Utlösar zon, som har 12 formhörn. Diagrammet visar koordinater för alla hörn. En sådan utlösarzon kan passa om det finns en skärm, som du,vill undvika, bakom presentatören.

Exempel på utlösarzonpolygon

Med början från den övre vänstra hörnet och går medsols, är motsvarande inställnings värde för kameror > PresenterTrack > TriggerZone blir:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostikläge

PresenterTracks diagnostikläge kan vara bra vid felsökning av problem. För att ställa in enheten i diagnostikläge måste du använda enhetens API. I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om att använda API:et.

Följande kommando sätter enheten i PresenterTracks diagnostikläge:

xCommand kameror PresenterTrack inställnings läge: Diagnostisk

I detta läge kan du se scenområdet (den utzoomade översikten) på skärmen och överlägg med följande indikatorer:

 • RÖD ram: Zonen trigger.

 • GUL ram: Den utzoomade visningen av presentatören.

 • GRÖN ram: En yta som upptäcks och spåras.

 • GRÖN eller röd blinkande fylld ram: Ansikts identifieringar. Grönt innebär hög sannolikhet, röd innebär låg sannolikhet.

 • BLÅ ram: En yta som upptäcks, men som inte har spårats.

PresenterTracks indikatorer i diagnostikläge