Følgende kameraer og romenheter støtter PresenterTrack:

 • Codec Plus med Precision 60-kamera

 • Codec Pro med Precision 60- eller SpeakerTrack 60-kamera

 • MX700 eller MX800 med enkelt- eller dobbeltkamera

 • Rom 55 Dual med Precision 60 som eksternt kamera

 • Rom 70 med Precision 60 som eksternt kamera

 • Rom 70 G2 med Precision 60 som eksternt kamera

 • SX80 med Precision 60 eller SpeakerTrack 60 kamera

Evner og begrensninger

 • Når du er konfigurert, aktiverer og deaktiverer du PresenterTrack fra kamerapanelet på Touch-kontrolleren.

 • Kameraet bruker digital panorering, tilt og zoom, slik at det ikke beveger seg fysisk mens det sporer presentatøren.

 • PresenterTrack støtter sporing av en eller flere personer på scenen. Hvis de står for langt fra hverandre til å passe innenfor en zoomet visning, zoomer kameraet ut for å vise hele scenen.

 • Du kan bruke PresenterTrack som en frittstående funksjon, eller som en del av Briefing rom og Klasserom scenarier.

 • Du kan sette opp enheten til å bruke et av kameraene i en SpeakerTrack 60-kameraenhet (eller et MX700/MX800 dobbeltkamera) for PresenterTrack.

 • Du kan ikke bruke PresenterTrack og SpeakerTrack samtidig. Når du aktiverer PresenterTrack, deaktiveres SpeakerTrack automatisk. Og også omvendt, når du aktiverer PresenterTrack, deaktiveres SpeakerTrack automatisk.

  Det er ett unntak fra dette: I Briefing Room- og Classroom-scenariene er begge funksjonene aktive samtidig i Q&A-modus.

Hensyn før du plasserer kameraet og definerer sceneområdet og triggersonen

Når du setter opp PresenterTrack, må du definere et sceneområde og en triggersone. Vurder plasseringen og bruken av disse områdene når du plasserer kameraet som følger programlederen på scenen.

Sceneområde: Sceneområdet er det utzoomede oversiktsbildet.

 • Gjør den stor nok til at programlederen kan bevege seg på scenen. Sporingen stopper når programlederen forlater sceneområdet.

 • La publikum eller møtedeltakere bevege seg naturlig i rommet uten å utløse sporingen.

Utløsersone: Programledersporing starter ikke før kameraet oppdager et ansikt i triggersonen.

 • Velg et sted hvor programlederen naturlig kommer inn på scenen, for eksempel ved et presentatørbord eller podium.

 • Gjør den stor nok til at kameraet kan gjenkjenne ansiktet til presentatøren.

 • For å unngå falsk ansiktsdeteksjon, sørg for at bakgrunnen til triggersonen er nøytral. Unngå å ha triggersonen foran en skjerm.

Definisjon av sceneområde og triggersone

Sett opp PresenterTrack for romenheter

Før du starter

Vi anbefaler at du er i samme rom som romenheten og kameraet mens du setter opp PresenterTrack.

1

Fra kundevisningen inn https:// admin.webex.com, gå til Enheter side. Klikk på enheten du vil konfigurere. Gå til Brukerstøtte og klikk Nettportal.

Hvis du har satt opp en Admin eller en Integrator bruker for enheten, kan du få tilgang til Avanserte innstillinger direkte ved å åpne en nettleser og skrive inn http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Navigere til Oppsett > Programledersporing.

3

Kryss av Aktiver PresenterTrack og klikk Konfigurer... for å åpne konfigurasjonssiden.

Åpning av denne siden deaktiverer standby- og presentatørsporing, aktiverer selvvisning i fullskjerm og viser triggersonerektangelet på skjermen til enheten.

Ikke forlat denne nettsiden uten å klikke Ferdig, ellers forblir triggersonerektangelet synlig på skjermen til enheten. (Alternativt, trykk på Kamera ikonet på berøringskontrolleren og velg en kameraposisjon fra listen for å fjerne rektangelet.)

4

Velg et kamera fra Kamerakilde rullegardinlisten og bruk kamerakontrollene (zoom, panorering, tilt) på Touch-kontrolleren for å definere sceneområdet.

Du ser et varsel hvis kameraet ikke støtter PresenterTrack-funksjonen.

5

Et blå stiplet rektangel, som representerer utløsersonen, vises på nettgrensesnittet. Flytt og endre størrelse på rektangelet mens du ser på skjermen på enheten. Du ser det samme rektangelet over kameraets selvvisning. Plasser rektangelet der du vil at triggersonen skal være.

Hvis du ønsker å sette opp en mer avansert polygonal utløsersone, se Sett opp en polygonal utløsersone seksjon.

6

Klikk Ferdig.

7

Trykk på Kamera ikonet i øvre høyre hjørne av berøringskontrolleren og velg Konferansier fra listen over kameraposisjoner.

Dette aktiverer programledersporing.
8

Plasser deg selv i triggersonen og se at kameraet zoomer inn på deg. Gå rundt på scenen og sjekk at kameraet følger deg. Sjekk også at programledersporingen stopper når du forlater scenen.

Hvis noe feiler, gå tilbake til trinn 4 eller 5 for å justere størrelsen eller plasseringen av sceneområdet eller triggersonen.

For mer feilsøkingshjelp kan du slå på PresenterTrack-diagnosemodus, som beskrevet i Diagnostikkmodus seksjon.

Sett opp en polygonal utløsersone

Du kan kun sette opp rektangulære utløsersoner fra Programledersporing nettside. Hvis du ønsker å definere en mer avansert polygonal triggersone, må du angi Kameraer > PresenterTrack > TriggerZone konfigurasjon (les Avanserte innstillinger-artikkel for informasjon om hvordan du får tilgang til konfigurasjonene til enheten).

Verdien til denne innstillingen er en streng som inneholder koordinatparene til alle toppunktene i en polygon.

Eksempel: Definer følgende triggersone, som har 12 toppunkter. Diagrammet viser koordinatene til alle toppunktene. En slik triggersone kan være praktisk hvis det er en skjerm, som du vil unngå, bak programlederen.

Eksempel på polygonal utløsersone

Starter fra øvre venstre toppunkt og går med klokken, den tilsvarende innstillingsverdien for Kameraer > PresenterTrack > TriggerZone blir:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Diagnostikkmodus

PresenterTrack-diagnosemodus kan være et nyttig verktøy når du feilsøker et problem. For å sette enheten i diagnostikkmodus, må du bruke enhetens API. Les Avanserte innstillinger-artikkel for informasjon om hvordan du bruker API.

Følgende kommando setter enheten i PresenterTrack-diagnosemodus:

xCommand Cameras PresenterTrack Set Mode: Diagnostic

I denne modusen ser du sceneområdet (det utzoomede oversiktsbildet) på skjermen, og et overlegg med følgende indikatorer:

 • RØD ramme: Utløsersonen.

 • GUL ramme: Den innzoomede visningen av presentatøren.

 • GRØNN ramme: Et ansikt som oppdages og spores.

 • GRØNN eller RØD blinkende fylt ramme: Ansiktsgjenkjenning. Grønn farge indikerer høy selvtillit, rød farge indikerer lav selvtillit.

 • BLÅ ramme: Et ansikt som oppdages, men ikke spores.

PresenterTrack-diagnosemodusindikatorer