Următoarele camere și dispozitive de cameră acceptă PresenterTrack:

 • Codec Plus cu cameră Precision 60

 • Codec Pro cu cameră Precision 60 sau SpeakerTrack 60

 • MX700 sau MX800 cu cameră unică sau dublă

 • Room 55 Dual cu cameră Precision 60 drept cameră externă

 • Room 70 cu cameră Precision 60 drept cameră externă

 • Room 70 G2 cu cameră Precision 60 drept cameră externă

 • SX80 cu cameră Precision 60 sau SpeakerTrack 60

Posibilități și limitări

 • După configurare, activați și dezactivați PresenterTrack de pe panoul pentru cameră al controlerului tactil.

 • Camera utilizează panoramarea, înclinarea și zoomul digital și nu se mișcă fizic în timp ce urmărește prezentatorul.

 • PresenterTrack permite urmărirea uneia sau mai multor persoane pe scenă. Dacă acestea stau prea departe pentru a intra într-o vizualizare apropiată, camera depărtează imaginea pentru a afișa întreaga scenă.

 • Puteți utiliza PresenterTrack ca o caracteristică independentă sau ca parte a scenariilor Sală de informare și Sală de clasă.

 • Puteți configura dispozitivul să utilizeze una dintre camerele dintr-un ansamblu SpeakerTrack 60 (sau una dintre camerele duble MX700/MX800) pentru PresenterTrack.

 • Nu puteți utiliza simultan PresenterTrack și SpeakerTrack. Când activați PresenterTrack, SpeakerTrack este dezactivat automat. De asemenea, atunci când activați SpeakerTrack, PresenterTrack este dezactivat în mod automat.

  Există, însă, o excepție: în scenariile Sală de informare și Sală de clasă, ambele caracteristici sunt active simultan în modul de întrebări și răspunsuri.

Considerații înainte de amplasarea camerei și definirea zonelor de scenă și de declanșare

Când configurați PresenterTrack, trebuie să definiți o zonă de scenă și o zonă de declanșare. Luați în considerare poziția și utilizarea acestor zone la plasarea camerei care urmărește prezentatorul pe scenă.

Zona de scenă: zona de scenă este imaginea de ansamblu, depărtată la maximum.

 • Asigurați-vă că aceasta este suficient de mare, astfel încât prezentatorul să se poate deplasa pe scenă. Urmărirea se oprește atunci când prezentator părăsește zona de scenă .

 • Permiteți publicului sau participanților la întâlnire să se miște natural în sală fără a declanșa urmărirea.

Zona de declanșare: urmărirea prezentatorului pornește doar atunci când camera detectează o față în zona de declanșare.

 • Alegeți o locație în care prezentatorul intră în mod natural pe scenă - de exemplu, în zona mesei sau podiumului prezentatorului.

 • Asigurați-vă că este suficient de mare pentru a permite camerei să detecteze fața prezentatorului.

 • Pentru a evita detectarea falsă a fețelor, asigurați-vă că fundalul zonei de declanșare este neutru. Zona de declanșare nu trebuie să se afle în fața unui ecran.

Definirea zonei de scenă și a zonei de declanșare

Configurarea PresenterTrack pentru dispozitivele Room

Înainte de a începe

Vă recomandăm să fiți în aceeași încăpere cu dispozitivul de cameră și camera în timp ce configurați PresenterTrack.

1

Din vizualizarea client de la adresa https:/​/​admin.webex.com, accesați pagina Devices (Dispozitive) și selectați dispozitivul din listă. Derulați în jos panoul dispozitivelor și faceți clic pe Launch Advanced Settings (Lansare setări avansate).

Dacă ați configurat un utilizator cu rol de Admin sau Integrator pentru dispozitiv, puteți accesa Advanced Settings (Setări avansate) direct prin deschiderea unui browser web și introducerea adresei https://<IP sau nume de gazdă terminal>.

2

Navigați la Setup (Configurare) > Presenter Tracking (Urmărire prezentator).

3

Bifați Enable PresenterTrack (Activare PresenterTrack) și faceți clic pe Configure... (Configurare) pentru a deschide pagina de configurare.

Deschiderea acestei pagini dezactivează starea de așteptare și urmărirea prezentatorului, permite autovizualizarea pe tot ecranul și afișează dreptunghiul zonei de declanșare pe ecranul dispozitivului.

Nu părăsiți această pagină web fără a face clic pe Done (Terminat); în caz contrar, dreptunghiul zonei de declanșare rămâne vizibil pe ecranul dispozitivului. (Alternativ, atingeți pictograma Cameră de pe controlerul tactil și alegeți din listă o poziție a camerei pentru a elimina dreptunghiul.)

4

Selectați o cameră din lista derulantă Camera Source (Sursă cameră) și utilizați comenzile pentru cameră (zoom, panoramare, înclinare) de pe controlerul tactil pentru a defini zona de scenă.

Veți vedea o notificare dacă camera nu acceptă caracteristica PresenterTrack.

5

Un dreptunghi cu liniuțe albastre, care reprezintă zona de declanșare, este afișat pe interfața web. Deplasați și redimensionați dreptunghiul în timp ce urmăriți ecranul dispozitivului. Veți vedea același dreptunghi suprapus pe autovizualizarea camerei. Plasați dreptunghiul unde doriți să fie zona de declanșare.

Dacă doriți să configurați o zonă poligonală de declanșare mai avansată, consultați Configurarea unei zone de declanșare poligonale.

6

Faceți clic pe Done (Terminat).

7

Atingeți pictograma Cameră din colțul din dreapta sus al controlerului tactil și selectați Presenter (Prezentator) din lista de poziții ale camerei.

Acest lucru activează urmărirea prezentatorului.
8

Poziționați-vă în zona de declanșare; camera trebuie să facă zoom pe dvs. Mergeți pe scenă; camera trebuie să vă urmărească. De asemenea, verificați dacă urmărirea prezentatorului se oprește atunci când părăsiți scena.

Dacă ceva nu reușește, mergeți înapoi la pasul 4 sau 5 pentru a ajusta dimensiunea sau locația zonei de scenă sau de declanșare.

Pentru mai mult ajutor pentru depanare, puteți să comutați în modul de diagnosticare PresenterTrack, așa cum este descris în secțiunea Modul de diagnosticare.

Configurarea unei zone de declanșare poligonale

Puteți să configurați numai zone de declanșare dreptunghiulare de pe pagina web Presenter Tracking (Urmărire prezentator). Dacă doriți să definiți o zonă de declanșare poligonală mai avansată, trebuie să setați configurația Cameras (Camere) > PresenterTrack > TriggerZone (Zonă de declanșare) (citiți articolul Setări avansate pentru informații despre modul de accesare a configurațiilor dispozitivului).

Valoarea acestei setări este un șir care conține perechile de coordonate ale tuturor colțurilor unui poligon.

Exemplu: definiți următoarea zonă de declanșare, care are 12 colțuri. Diagrama indică coordonatele tuturor colțurilor. O astfel de zonă de declanșare poate fi utilă dacă în spatele prezentatorului există un ecran pe care doriți să îl evitați.

Exemplu de zonă de declanșare poligonală

Pornind de la colțul din stânga sus și mergând în sensul acelor de ceasornic, valoarea corespunzătoare de setare pentru Cameras (Camere) > PresenterTrack > TriggerZone (Zonă de declanșare) va fi:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Modul de diagnosticare

Modul de diagnosticare PresenterTrack poate fi un instrument util atunci când depanați o problemă. Pentru a comuta dispozitivul în modul de diagnosticare , trebuie să utilizați API-ul dispozitivului. Citiți articolul Setări avansate pentru informații despre modul de utilizare a API-ului.

Următoarea comandă comută dispozitivul în modul de diagnosticare PresenterTrack:

xCommand Cameras PresenterTrack Set Mode: Diagnostic

În acest mod, veți vedea pe ecran zona de scenă (imaginea de ansamblu depărtată la maximum) și o suprapunere cu următorii indicatori:

 • Cadru ROȘU: zona de declanșare.

 • Cadru GALBEN: imaginea apropiată a prezentatorului.

 • Cadru VERDE: o față detectată și urmărită.

 • Cadru plin, VERDE sau ROȘU, afișat intermitent: fețele detectate. Culoarea verde indică un nivel înalt de încredere, culoarea roșie indică un nivel scăzut de încredere.

 • Cadru ALBASTRU: o față detectată, dar nu și urmărită.

Indicatoarele modului de diagnosticare PresenterTrack