Następujące kamery i urządzenia pokojowe obsługują program PresenterTrack:

 • Codec Plus z kamerą Precision 60

 • Codec Pro z kamerą Precision 60 lub SpeakerTrack 60

 • MX700 lub MX800 z pojedynczą lub podwójną kamerą

 • Room 55 Dual z Precision 60 jako kamerą zewnętrzną

 • Room 70 Dual z Precision 60 jako kamerą zewnętrzną

 • Room 70 G2 Dual z Precision 60 jako kamerą zewnętrzną

 • SX80 z kamerą Precision 60 lub SpeakerTrack 60

Możliwości i ograniczenia

 • Po skonfigurowaniu aktywujesz i dezaktywujesz program PresenterTrack za pomocą panelu kamery na kontrolerze Touch.

 • Kamera używa cyfrowego obrotu, pochylenia i zbliżenia, więc nie porusza się fizycznie podczas śledzenia prezentera.

 • PresenterTrack wspiera śledzenie jednej lub więcej osób na scenie. Jeśli stoją zbyt daleko od siebie, aby zmieścić się w powiększonym widoku, kamera powiększa się, aby pokazać całą scenę.

 • Systemu PresenterTrack można używać jako samodzielnej funkcji lub jako części scenariuszy sala odpraw i sala wykładowa.

 • Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby używało jednej z kamer w zespole kamer SpeakerTrack 60 (lub podwójnej kamery MX700/MX800) do pracy w systemie PresenterTrack.

 • Nie możesz jednocześnie korzystać z programów PresenterTrack i SpeakerTrack. Po włączeniu funkcji PresenterTrack, funkcja SpeakerTrack jest automatycznie wyłączana. I również w drugą stronę, gdy aktywujesz PresenterTrack, SpeakerTrack zostanie automatycznie wyłączony.

  Wystąpił jeden wyjątek: W pokoju krótkim i scenariuszach dotyczących klas obie funkcje są aktywne jednocześnie w interfejsie Q & trybie.

Czynności przed umieszczeniem kamery oraz określeniem obszaru sceny i strefy wyzwalania

Kiedy konfigurujesz program PresenterTrack, musisz zdefiniować obszar sceny i strefę wyzwalania. Rozważ lokalizację i wykorzystanie tych obszarów podczas umieszczania kamery śledzącej prezentera na scenie.

Obszar etapu: Obszar stołu montażowego to obraz przedstawiający powiększenie.

 • Niech będzie on wystarczająco duży, aby prezenter mógł poruszać się na scenie. Śledzenie zatrzymuje się w momencie opuszczenia obszaru sceny przez prezentera.

 • Pozwól słuchaczom lub uczestnikom spotkania na naturalne poruszanie się po pomieszczeniu bez wywoływania śledzenia.

Strefa wyzwalacza: Śledzenie prezentera nie rozpocznie się przed wykryciem twarzy z kamery w strefie wyzwalającej

 • Wybierz miejsce, w którym prezenter w naturalny sposób wchodzi na scenę, np. przy stole prezenterskim lub podium.

 • Zrób go na tyle dużym, aby kamera mogła wykryć twarz prezentera.

 • Aby uniknąć fałszywego wykrywania twarzy, należy upewnić się, że tło w strefie wyzwalania jest neutralne. Unikaj umieszczania strefy wyzwalania przed ekranem.

Definicja obszaru etapu i strefy wyzwalania

Konfigurowanie PresenterTrack dla urządzeń z serii Room

Zanim rozpoczniesz

Zalecamy, abyś podczas konfigurowania programu PresenterTrack znajdował się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie i kamera.

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com Przejdź do strony urządzenia. Kliknij urządzenie, które chcesz skonfigurować. Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję portal www.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano Administratora lub Integratora, dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując w http(s)://<endpoint ip or hostname>.

2

Przejdź do pozycji Konfiguracja > Śledzenie prezentera.

3

Zaznacz opcję Włącz PresenterTrack i kliknij przycisk Konfiguruj..., aby otworzyć stronę konfiguracyjną.

Otwarcie tej strony powoduje wyłączenie śledzenia trybu gotowości i prezentera, włączenie podglądu własnego na pełnym ekranie oraz wyświetlenie prostokąta strefy wyzwalania na ekranie urządzenia.

Nie opuszczaj tej strony bez kliknięcia przycisku Gotowe, w przeciwnym razie prostokąt strefy wyzwalania pozostanie widoczny na ekranie urządzenia. (Ewentualnie dotknij ikony Kamera na kontrolerze dotykowym i wybierz pozycję kamery z listy, aby usunąć prostokąt).

4

Wybierz kamerę z listy rozwijanej Źródło kamery i użyj elementów sterujących kamery (zoom, pan, tilt) na kontrolerze dotykowym, aby zdefiniować obszar sceny.

Jeśli kamera nie obsługuje funkcji PresenterTrack, wyświetlane jest powiadomienie.

5

W interfejsie internetowym wyświetlany jest niebieski przerywany prostokąt, który reprezentuje strefę wyzwalania. Przesuwaj i zmieniaj rozmiar prostokąta obserwując ekran urządzenia. Widać ten sam prostokąt nałożony na widok własny kamery. Umieść prostokąt w miejscu, w którym ma się znajdować strefa wyzwalania.

Jeśli chcesz skonfigurować bardziej zaawansowaną wielokątną strefę wyzwalania, zapoznaj się z częścią Konfiguracja wielokątnej strefy wyzwalania.

6

Kliknij Koniec.

7

Stuknij ikonę Kamera w prawym górnym rogu kontrolera Touch i wybierz pozycję Prezenter z listy pozycji kamery.

Spowoduje to włączenie śledzenia prezentera.
8

Ustaw się w strefie wyzwalania i zobacz, że kamera robi zbliżenie na Ciebie. Przejdź się po scenie i sprawdź, czy kamera podąża za Tobą. Sprawdź również, czy śledzenie prezentera zatrzymuje się po opuszczeniu sceny.

Jeśli coś się nie powiedzie, wróć do kroku 4 lub 5, aby dostosować wielkość lub położenie obszaru sceny lub strefy wyzwalania.

Aby uzyskać więcej pomocy w rozwiązywaniu problemów, możesz włączyć tryb diagnostyczny PresenterTrack, jak opisano w sekcji Tryb diagnostyczny.

Konfiguracja wielokątnej strefy wyzwalania

Na stronie internetowej Śledzenie prezentera można skonfigurować tylko prostokątne strefy wyzwalania. Jeśli chcesz zdefiniować bardziej zaawansowaną wielokątną strefę wyzwalania, musisz ustawić konfigurację Kamery > PresenterTrack > TriggerZone (przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do konfiguracji urządzenia).

Wartością tego ustawienia jest łańcuch, który zawiera pary współrzędnych wszystkich wierzchołków wielokąta.

Przykład: Zdefiniuj następującą strefę wyzwalacza, która ma 12 wierzchołków. Na rysunku zaznaczono współrzędne wszystkich wierzchołków. Taka strefa wyzwalania może być wygodna, jeśli za prezenterem znajduje się ekran, którego chcemy uniknąć.

Przykład wielokątnej strefy wyzwalania

Rozpoczynając od lewego górnego wierzchołka i przechodzącego w prawo, odpowiednia wartość ustawień dla kamer > PresenterTrack > TriggerZone staje się następujące:

"300,100,1700,100,1700,700,1100,700,1100,600,1300,600,1300,300,700,300,700,600,900,600,900,700,300,700"

Tryb Diagnostyki

Tryb diagnostyczny programu PresenterTrack może być pomocnym narzędziem podczas rozwiązywania problemów. Aby ustawić urządzenie w trybie diagnostycznym, należy skorzystać z API urządzenia. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak korzystać z API.

Poniższe polecenie ustawia urządzenie w trybie diagnostycznym PresenterTrack:

Kamery xCommand tryb PresenterTrack Set: Diagnostyczne

W tym trybie na ekranie widoczny jest obszar sceny (powiększony obraz poglądowy) oraz nakładka z następującymi wskaźnikami:

 • CZERWONA ramka: Strefy wyzwalacza.

 • ŻÓŁTa ramka: Powiększony widok prezentera.

 • Zielona ramka: Twarz wykryta i śledzona

 • Zielona lub czerwona miganie z wypełnioną ramką: Wykrywanie twarzy. Zielony kolor oznacza wysoką pewność, czerwony kolor oznacza niską pewność.

 • NIEBIESKa ramka: Wykryta buźka, ale nie jest śledzona.

Wskaźniki trybu diagnostycznego systemu PresenterTrack