Opětovná registrace stávající rychlostní silnice do vaší organizace hybridních služeb Cisco Webex se nezdařila

Opětovná registrace stávající rychlostní silnice do vaší organizace Cisco Webex Hybrid Services se nezdařila

Pokud máte existující registrace dálnice, které přestaly komunikovat s cloudem, může se při pokusu o opětovnou registraci zobrazit následující chyba:

Obrázek přidaný uživatelem
 
Řešení

Předchozí registrace musí být vyčištěny a zařízení znovu zaregistrováno na stránkách hybridních služeb v centru Cisco Webex Control Hub.

Příprava stávající rychlostní silnice na novou registraci:

1. Pomocí SSH se přihlaste k rozhraní příkazového řádku expressway pomocí uživatele "admin".
2. Spusťte následující příkaz:
    xcommand café c_mgmt zneškodní

Dálnici je nyní připravena na nový pokus o registraci.

Zaregistrujte dálnici jako nový zdroj v centru Cisco Webex Control Hub a pokračujte v registraci z webového rozhraní expressway jako obvykle.

Nápovědu k řešení potíží najdete v tématu:

Byl tento článek užitečný?