Ponowne rejestrowanie istniejącej drogi ekspresowej w organizacji Cisco Webex Hybrid Services nie powiodło się

Ponowne rejestrowanie istniejącej drogi ekspresowej w organizacji Cisco Webex Hybrid Services nie powiodło się

Jeśli masz istniejące rejestracje drogi ekspresowej, które przestały komunikować się z chmurą, podczas próby ponownej rejestracji może zostać wyświetlony następujący błąd:

Obraz dodany przez użytkownika
 
Rozwiązanie

Poprzednie rejestracje muszą zostać oczyszczone, a urządzenie ponownie zarejestrowane na stronach usług hybrydowych w Cisco Webex Control Hub.

Aby przygotować istniejącą drogę ekspresową do nowejrejestracji:

1. Użyj SSH, aby zalogować się do interfejsu wiersza poleceń Expressway za pomocą użytkownika
"admin". 2. Uruchom następujące polecenie:
    xcommand café c_mgmt defuse

Droga ekspresowa jest teraz gotowa do nowej próby rejestracji.

Zarejestruj drogę ekspresową jako nowy zasób w Cisco Webex Control Hub i kontynuuj rejestrację z poziomu interfejsu internetowego drogi ekspresowej jak zwykle.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?