Omregistrering av en befintlig Expressway till din Cisco Webex Hybrid-tjänstorganisation misslyckades

Det gick inte att återregistrera en Expressway till din Cisco Webex Hybrid-tjänsteorganisation

Om du har befintliga registreringar Expressway som inte längre har kommunicerat med molnet kan följande felmeddelande visas när du försöker registrera dig på ny tid:

Bild tillagd av användare
 
Lösning

Föregående registreringar måste rensas och enheten registreras igen på sidorna för Hybrid-tjänster i Cisco Webex Control Hub.

För att förbereda din Expressway för en nyregistrering:

1. Använd SSH för att logga in Expressway i kommandoradsgränssnittet med "admin"-användaren.
2. Kör följande kommando:
    xcommandsläge c_mgmt desarmera

Programmet Expressway är nu redo för ett nytt registreringsförsök.

Registrera Expressway som en ny resurs i Cisco Webex Control Hub, och fortsätt registreringen från Expressway-webbgränssnittet som vanligt.

För hjälp med felsökning, se:

Var den här artikeln användbar?