Uzavře se schůzka automaticky, pokud překročí odhadovanou dobu trvání?

Uzavře se schůzka automaticky, pokud překročí odhadovanou dobu trvání?

Co se stane, pokud bude překročena doba trvání schůzky?

Skončí moje schůzky, pokud poběží příliš dlouho?

Ukončí se schůzka Webex v naplánovaném koncovém čase vybraném v aplikaci Outlook?

Mohu zahájit plánovanou schůzku dříve?


Řešení:

Odhadovaná doba trvání neurčuje skutečnou délku schůzky. Pokud překročíte dobu trvání schůzky, nic se nestane. Schůzka zůstane aktivní, dokud hostitel schůzku neukončí. Funkce trvání je pouze proto, aby si účastníci byli vědomi toho, jak dlouho se schůzka odhaduje na dobu trvání.

Čas zahájení schůzky je také pouze čas očekávaný pro zahájení schůzky. Schůzku může hostitel zahájit brzy nebo pozdě a může být ukončena vždy, když se hostitel rozhodne schůzku ukončit.

Příklad:

Pokud je schůzka naplánována na 13:00 P.M. PST schůzku může hostitel zahájit kdykoli před nebo po tomto počátečním čase. To platí i pro koncový čas. Pokud je naplánováno ukončení schůzky ve 14:00.M. PST schůzku lze ukončit kdykoli před nebo po plánovaném čase ukončení.

Byl tento článek užitečný?