Bude schůzka automaticky ukončena, pokud překročí odhadovanou dobu trvání?

Bude schůzka automaticky ukončena, pokud překročí odhadovanou dobu trvání?

Co se stane, pokud dojde k překročení doby trvání schůzky?

Skončí moje schůzky, když budou trvat moc dlouho?

Bude schůzka Webex ukončena v plánovaný čas ukončení vybraný v aplikaci Outlook?

Mohu naplánovanou schůzku zahájit dříve?

Řešení:

Odhadovaná doba trvání neurčuje skutečnou délku jednání. Pokud překročíte dobu trvání vaší schůzky, nic se nestane. Schůzka zůstane aktivní, dokud hostitel schůzi neukončí. Funkcí trvání je pouze upozornit účastníky na to, jak dlouho má schůzka podle odhadů trvat.

Také čas začátku schůzky je jen čas očekávaný pro začátek schůzky. Schůzku může hostitel zahájit dříve nebo později a může ji ukončit kdykoliv se hostitel rozhodne schůzku ukončit.

Příklad:

Pokud je schůzka naplánována na 13:00 PST schůzka může být zahájena hostitelem kdykoliv před nebo po tomto čase zahájení. To platí i pro čas ukončení. Pokud má schůze skončit ve 14:00 PST schůzka může být ukončena kdykoli před nebo po plánovaném čase ukončení.

Více informací naleznete v části Schůzky Webex | Obdržte zprávu, že schůzka skončí za x minut

Byl tento článek užitečný?