Da li će se sastanak automatski zatvoriti ako premašuje procenjeno trajanje?

Da li će se sastanak automatski zatvoriti ako premašuje procenjeno trajanje?

Šta će se desiti ako se prekorači trajanje sastanka?

Hoжe li se moji sastanci zavrљiti ako predugo budu iљli?

Da li će webeks sastanak biti prekinut u zakazanom terminu završetka izabranom u programu Outlook?

Mogu li ranije da započnem zakazani sastanak?


Rešenje:

Procenjeno trajanje ne određuje stvarnu dužinu sastanka. Ako prekoračite trajanje sastanka, ništa se neće desiti. Sastanak će ostati aktivan dok domaćin ne završi sastanak. Funkcija trajanja je samo da bi učesnici bili svesni koliko dugo se procenjuje da će sastanak trajati.

Takođe, vreme početka sastanka je samo vreme koje se očekuje za početak sastanka. Domaćin može da započne sastanak ranije ili kasno i može da se završi svaki put kada domaćin odluči da završi sastanak.

Primer:

Ako je sastanak zakazan za 13:00 .M. PST sastanak može započeti domaćin u bilo kom trenutku pre ili posle tog vremena početka. Ovo se primenjuje i sa vremenom završetka. Ako je planirano da se sastanak zavrљi u 14:00.M. PST sastanak se može završiti u bilo kom trenutku pre ili posle planiranog vremena završetka.

Da li je ovaj članak bio koristan?