Ett möte stängs automatiskt om det överskrider den beräknade varaktigheten?

Stängs ett möte automatiskt om det överskrider den beräknade tiden?

Vad händer om möteslängden överskrids?

Kommer mina möten att avslutas om de är för långa?

Avbryts ett Webex-möte vid den schemalagda sluttiden som valts i Outlook?

Kan jag starta min schemalagt möte tidigt?

Lösning:

Den beräknade längden avgör inte mötets faktiska längd. Om du överskrider mötets varaktighet kommer ingenting att hända. Mötet förblir aktivt tills värden avslutar mötet. Varaktighetsfunktionen är endast till för att göra deltagarna medvetna om hur länge ett möte beräknas vara.

Dessutom är mötets starttid bara en förväntad tid för ett möte att starta. Mötet kan startas tidigt eller sent av värden och kan avslutas när värden väljer att avsluta mötet.

Exempel:

Om ett möte är schemalagt till kl. 13:00 Pst mötet kan startas av värden när som helst före eller efter den starttiden. Detta gäller även när sluttiden är slut. Om mötet är schemalagt att avslutas kl. 14:00 PST mötet kan avslutas när som helst före eller efter den schemalagda sluttiden.

Mer information finns under Webex Meetings | få ett meddelande om att mötet kommer att avslutas om x minuter

Var den här artikeln användbar?