Hoće li se sastanak automatski zatvoriti ako premašuje procijenjeno trajanje?

Hoće li se sastanak automatski zatvoriti ako premašuje procijenjeno trajanje?

Što će se dogoditi ako se prekorači trajanje sastanka?

Hoće li moji sastanci završiti ako budu predugo trajali?

Hoće li se sastanak web-exa završiti u zakazanom vremenu završetka odabranom u programu Outlook?

Mogu li započeti zakazani sastanak ranije?


Otopina:

Procijenjeno trajanje ne određuje stvarno trajanje sastanka. Ako prekoračite trajanje sastanka, ništa se neće dogoditi. Sastanak će ostati aktivan dok domaćin ne završi sastanak. Funkcija trajanja je samo da bi sudionici bili svjesni koliko dugo se procjenjuje da će sastanak trajati.

Također, vrijeme početka sastanka samo je vrijeme koje se očekuje za početak sastanka. Domaćin može započeti sastanak ranije ili kasno i može se završiti kad god domaćin odluči završiti sastanak.

Primjer:

Ako je sastanak zakazan za 13:00 sati.M. PST sastanak može započeti domaćin u bilo kojem trenutku prije ili nakon tog vremena početka. To vrijedi i za vrijeme završetka. Ako je zakazan završetak sastanka u 14:00 sati.M. PST sastanak se može završiti u bilo kojem trenutku prije ili nakon zakazanog vremena završetka.

Je li taj članak bio koristan?