Vil et møde lukkes automatisk, hvis det overstiger den anslåede varighed?

Vil et møde lukkes automatisk, hvis det overstiger den anslåede varighed?

Hvad vil der ske, hvis mødets varighed overskrides?

Afsluttes mine møder, hvis de kører for længe?

Vil et Webex-møde afslutte på det planlagte sluttid, der er valgt i Outlook?

Kan jeg starte mit planlagt møde tidligt?

Løsning:

Den anslåede varighed afgør ikke mødets reelle længde. Hvis du overskrider varigheden af dit møde, sker der intet. Mødet forbliver aktivt, indtil værten afslutter mødet. Varighedsfunktionen er kun for at gøre mødedeltagere opmærksomme på, hvor længe et møde skønnes at vare.

Desuden er mødets starttid blot et tidspunkt, der forventes, at mødet starter. Mødet kan startes tidligt eller sent af værten og kan afsluttes, når værten vælger at afslutte mødet.

Eksempel:

Hvis et møde er planlagt til kl. 13.00 PST mødet kan startes af værten til enhver tid før eller efter dette starttid. Dette gælder også med sluttidspunkt. Hvis mødet er planlagt til at slutte kl. 14.00 PST kan mødet afsluttes til enhver tid før eller efter det planlagte sluttid.

For yderligere oplysninger henvises til Webex Meetings | modtag en meddelelse om, at mødet slutter om x minutter

Var denne artikel nyttig?