Choosing a different caller ID when using Multiline.

Po hovoru se v historii hovorů zobrazí použité ID volajícího.

To platí pro služby Webex Calling a Calling hostované poskytovatelem služeb.
1

V zápatí aplikace klikněte na volič čísla linky.

2

Vyberte ID volajícího z dostupného seznamu.

ID volajícího může být číslo přímé linky, číslo pobočky, číslo fronty hovorů, číslo skupiny sdružených linek nebo jakékoli jiné číslo ve vaší organizaci. Když někomu zavoláte, uvidí toto ID volajícího.


 
Číslo skupiny sdružených linek, číslo pobočky nebo jiné číslo v rámci organizace můžete vybrat jako ID externího volajícího pouze v případě, že správce tuto možnost povolil. V současné době se tato možnost vztahuje pouze na službu Webex Calling.

To platí pouze pro službu Webex Calling.

1

Přejít do volání.

Ve spodní části obrazovky se zobrazí aktuální ID volajícího a číslo volajícího. Můžete jej také vidět v zobrazení číselníku.

2

Klikněte na ID volajícího: a poté na obrazovce s ID volajícího vyberte ID volajícího z dostupného seznamu.

ID volajícího může být číslo přímé linky, číslo pobočky, číslo fronty hovorů, číslo skupiny sdružených linek nebo jakékoli jiné číslo ve vaší organizaci. Když někomu zavoláte, uvidí toto ID volajícího.


 
Číslo skupiny sdružených linek, číslo pobočky nebo jiné číslo v rámci organizace můžete vybrat jako ID externího volajícího pouze v případě, že správce tuto možnost povolil. V současné době se tato možnost vztahuje pouze na službu Webex Calling.