Velge en annen anroper-ID når du bruker Flerlinje.

Etter samtalen vises anrops-ID-en du brukte, i anropsloggen.

1

Klikk på linjenummer i bunnteksten i appen.

2

Velg en innringer-ID fra listen over tilgjengelige samtalekøer.

Når du ringer en kunde, ser de denne anrops-ID-en.