Choosing a different caller ID when using Multiline.

Etter samtalen vises anrops-ID-en du brukte i anropsloggen.

Dette gjelder Webex Calling og Calling som er vert av en tjenesteleverandør.
1

Klikk på linjenummer i bunnteksten i appen.

2

Velg en innringer-ID fra den tilgjengelige listen.

Anrops-ID-en kan være et linjenummer, stedsnummer, samtalekønummer, huntgruppe eller et annet nummer i organisasjonen. Når du ringer noen, ser de denne anrops-ID-en.


 
Du kan bare velge huntgruppe , stedsnummer eller et annet nummer i organisasjonen som ekstern anroper-ID hvis administrator har aktivert dette alternativet. For øyeblikket gjelder dette alternativet bare for Webex Calling .

Dette gjelder bare for Webex Calling .

1

Gå til anrop.

Du ser din nåværende anroper-ID og nummer nederst på skjermen. Du kan også se den i talltastaturvisningen.

2

Klikk på Nummervisning: og velg deretter en innringer-ID fra den tilgjengelige listen på skjermbildet for anroper-ID.

Anrops-ID-en kan være et linjenummer, stedsnummer, samtalekønummer, huntgruppe eller et annet nummer i organisasjonen. Når du ringer noen, ser de denne anrops-ID-en.


 
Du kan bare velge huntgruppe , stedsnummer eller et annet nummer i organisasjonen som ekstern anroper-ID hvis administrator har aktivert dette alternativet. For øyeblikket gjelder dette alternativet bare for Webex Calling .