Choosing a different caller ID when using Multiline.

Po ukončení hovoru sa v histórii hovorov zobrazí ID volajúceho, ktoré ste použili.

Týka sa to volaní a volaní Webex, ktoré hosťuje poskytovateľ služieb.
1

V päte aplikácie kliknite na výber čísla riadku.

2

Vyberte ID volajúceho z dostupného zoznamu.

ID volajúceho môže byť číslo priamej linky, číslo miesta, číslo poradia hovorov, číslo loveckej skupiny alebo akékoľvek iné číslo v rámci vašej organizácie. Keď niekomu zavoláte, uvidí toto ID volajúceho.


 
Ako externé ID volajúceho si môžete vybrať číslo loveckej skupiny, číslo miesta alebo iné číslo v rámci vašej organizácie, iba ak správca túto možnosť povolil. V súčasnosti sa táto možnosť týka iba volania Webex.

Týka sa to len volania Webex.

1

Ísť do Volanie.

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí vaše aktuálne ID volajúceho a číslo. Môžete to vidieť aj na zobrazení číselnej klávesnice.

2

Kliknite ID volajúceho: a potom na obrazovke ID volajúceho vyberte ID volajúceho z dostupného zoznamu.

ID volajúceho môže byť číslo priamej linky, číslo miesta, číslo poradia hovorov, číslo loveckej skupiny alebo akékoľvek iné číslo v rámci vašej organizácie. Keď niekomu zavoláte, uvidí toto ID volajúceho.


 
Ako externé ID volajúceho si môžete vybrať číslo loveckej skupiny, číslo miesta alebo iné číslo v rámci vašej organizácie, iba ak správca túto možnosť povolil. V súčasnosti sa táto možnosť týka iba volania Webex.