Choosing a different caller ID when using Multiline.

Po klicu se ID klicatelja, ki ste ga uporabili, prikaže v vaši zgodovini klicev.

To velja za klice Webex in klice, ki jih gosti ponudnik storitev.
1

V nogi aplikacije kliknite izbirnik številke vrstice.

2

Izberite ID klicatelja s seznama, ki je na voljo.

ID klicatelja je lahko številka neposredne linije, številka lokacije, številka čakalne vrste klicev, številka iskalne skupine ali katera koli druga številka v vaši organizaciji. Ko nekoga pokličete, vidi ta ID klicatelja.


 
Številko iskalne skupine, številko lokacije ali drugo številko v vaši organizaciji lahko izberete kot zunanji ID klicatelja samo, če je skrbnik to možnost omogočil. Trenutno ta možnost velja samo za Webex Calling.

To velja samo za Webex Calling.

1

Pojdi do Klicanje.

Na dnu zaslona boste videli svojo trenutno ID klicatelja in številko. Vidite ga lahko tudi v pogledu številčnice.

2

Kliknite ID klicatelja: in nato na zaslonu ID klicatelja izberite ID klicatelja s seznama, ki je na voljo.

ID klicatelja je lahko številka neposredne linije, številka lokacije, številka čakalne vrste klicev, številka iskalne skupine ali katera koli druga številka v vaši organizaciji. Ko nekoga pokličete, vidi ta ID klicatelja.


 
Številko iskalne skupine, številko lokacije ali drugo številko v vaši organizaciji lahko izberete kot zunanji ID klicatelja samo, če je skrbnik to možnost omogočil. Trenutno ta možnost velja samo za Webex Calling.