Připojení multizákladny k zařízení Bluetooth

Náhlavní soupravu Cisco 560 s multizákladnou můžete připojit k různým zařízením Bluetooth, jako je například mobilní telefon nebo tablet. Základna náhlavní soupravy se zobrazí na volacím zařízení jako Náhlavní souprava Cisco a k tomuto názvu jsou připojeny poslední tři číslice sériového čísla náhlavní soupravy.

Sériové číslo náhlavní soupravy naleznete v dolním pravém rohu spodní strany základny.

Základna umožňuje uložení až čtyř různých spárovaných zařízení Bluetooth. Pokud jste již spárovali čtyři zařízení, základna odstraní zařízení, které nebylo použito nejdelší dobu.

1

Párování zahájíte dvojím stisknutím tlačítka Bluetooth na zadní straně základny.

2

V nabídce Nastavení v zařízení vyberte požadovanou náhlavní soupravu.

Při úspěšném spárování se kontrolka Bluetooth rozsvítí bíle.

Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth pomocí multizákladny

Multizákladna ukládá informaci o posledním připojeném zařízení. Při vypnutí funkce Bluetooth na multizákladně se připojení k zařízení přeruší. Když funkci Bluetooth znovu zapnete, základna se pokusí znovu připojit k tomuto zařízení.

Jedním stisknutím tlačítka Bluetooth na zadní straně základny funkci zapnete nebo vypnete.

Vymazat všechna stávající spárování přes Bluetooth

Všechna uložená spárování zařízení provedená prostřednictvím Bluetooth můžete vymazat.

Podržením tlačítka Bluetooth na zadní straně multizákladny po dobu čtyř sekund vymažte obsah paměti.