Připojení multizákladny k zařízení Bluetooth

Multibase pro náhlavní soupravu Cisco řady 560 lze připojit k Bluetooth® zařízením, jako je mobilní telefon nebo tablet. Základna náhlavní soupravy se zobrazí na volacím zařízení jako Náhlavní souprava Cisco a k tomuto názvu jsou připojeny poslední tři číslice sériového čísla náhlavní soupravy.

 

Sériové číslo náhlavní soupravy naleznete v dolním pravém rohu spodní strany základny.

Základna umožňuje uložení až čtyř různých spárovaných zařízení Bluetooth. Pokud jste již spárovali čtyři zařízení, základna odstraní zařízení, které nebylo použito nejdelší dobu.

1

Chcete-li zahájit párování, dvakrát stiskněte tlačítko Bluetooth na zadní straně základny.

2

V nabídce Nastavení v zařízení vyberte požadovanou náhlavní soupravu.

Při úspěšném spárování se kontrolka Bluetooth rozsvítí bíle.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth pomocí multibase

Multizákladna ukládá informaci o posledním připojeném zařízení. Když vypnete Bluetooth® na multibase, připojení k zařízení se zastaví. Když funkci Bluetooth znovu zapnete, základna se pokusí znovu připojit k tomuto zařízení.

Jedním stisknutím tlačítka Bluetooth na zadní straně základny funkci zapnete nebo vypnete.

Vymazat všechna stávající spárování přes Bluetooth

Můžete vymazat všechna uložená párování Bluetooth® zařízení.

Stisknutím a přidržením tlačítka Bluetooth na zadní straně multizákladny po dobu čtyř sekund vymažte obsah paměti.