Pripojenie základne Multibase k zariadeniu Bluetooth

Viaczákladňová súprava Cisco Headset 560 Series sa môže pripojiť k Bluetooth® zariadeniam, ako je mobilný telefón alebo tablet. Základňa náhlavnej súpravy sa na volacom zariadení zobrazí ako Cisco Headset s poslednými tromi číslicami sériového čísla náhlavnej súpravy.

 

Sériové číslo nájdete v pravom dolnom rohu na spodnej časti základne.

Multizákladňa dokáže uložiť až štyri rôzne spárované Bluetooth zariadenia. Ak už máte štyri spárované zariadenia, základňa nahradí zariadenie, ktoré sa najdlhšie nepoužívalo.

1

Stlačením tlačidla Bluetooth na zadnej strane základne dvakrát spustíte párovanie.

2

Svoju náhlavnú súpravu zvoľte v ponuke Nastavenia svojho zariadenia.

Po úspešnom spárovaní sa kontrolka Bluetooth rozsvieti na bielo.

Zapínajte a vypínajte Bluetooth pomocou viaczákladne

Základňa Multibase si pamätá posledné pripojené zariadenie. Keď vypnete Bluetooth® na viacnásobnej základni, pripojenie k zariadeniu sa zastaví. Keď znova zapnete rozhranie Bluetooth, základňa sa pokúsi znova pripojiť k zariadeniu.

Jedným stlačením tlačidla Bluetooth na zadnej strane základne ho zapnete alebo vypnete.

Odstránenie všetkých párovaní Bluetooth

Môžete vymazať všetky uložené párovania Bluetooth® zariadení.

Stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth na zadnej strane základne Multibase na štyri sekundy vymažete pamäť.