De multibasis met een Bluetooth-apparaat verbinden

De Cisco-hoofdtelefoon 560-serie met multibasis kan verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals een mobiele telefoon of tablet. De headsetbasis verschijnt op uw gespreksapparaat als Cisco-headset gevolgd door de laatste drie cijfers van het serienummer van uw headset.

U vindt het serienummer van uw hoofdtelefoon in de rechterbenedenhoek op de onderkant van uw basis.

De multibasis kan tot vier verschillende gekoppelde Bluetooth-apparaten opslaan. Als er al vier gekoppelde apparaten zijn, vervangt de basis het apparaat dat al het langst niet is gebruikt.

1

Druk twee keer op de knop Bluetooth aan de achterkant van basis om de koppeling te starten.

2

Selecteer uw hoofdtelefoon in het menu Instellingen van het apparaat.

De Bluetooth-led brandt wit als de koppeling succesvol is.

Bluetooth in- en uitschakelen met de multibasis

Uw multibasis onthoudt het laatst aangesloten apparaat. Als u Bluetooth op de multibasis uitschakelt, stopt de verbinding met het apparaat . Als u Bluetooth opnieuw inschakelt, probeert de basis om opnieuw verbinding te maken met het apparaat.

Druk één keer op de knop Bluetooth achterop de basis om het in of uit te schakelen.

Alle Bluetooth-koppelingen wissen

U kunt alle opgeslagen Bluetooth-apparaatkoppelingen wissen.

Houd de knop Bluetooth achterop de multibasis gedurende vier seconden ingedrukt om het geheugen te wissen.