Anslut multibasen till en Bluetooth-enhet

Cisco-headset i 560-serien med multibas kan anslutas till Bluetooth-enheter, till exempel en mobiltelefon eller surfplatta. Basen för headsetet visas på samtalsenheten som Cisco-headset följt av de tre sista siffrorna i headsetets serienummer.

Du hittar headsetets serienummer längst ner till höger på basens undersida.

Multibasen kan lagra upp till fyra olika ihopkopplade Bluetooth-enheter. Om du redan har fyra ihopkopplade enheter ersätter basen den enhet som inte har använts under längst tid.

1

Tryck på Bluetooth-knappen på baksidan av basen två gånger för att starta parkopplingen.

2

Välj ditt headset från inställningsmenyn på din enhet.

LED-lampan för Bluetooth tänds när parkopplingen är klar.

Slå på och stänga av Bluetooth med multibasen

Din multibas kommer ihåg den senast anslutna enheten. När du stänger av Bluetooth på multibasen stoppas anslutningen till enheten . När du aktiverar Bluetooth igen försöker basen att återansluta till enheten.

Tryck på Bluetooth-knappen på baksidan av basen en gång för att starta eller stänga av den.

Radera alla Bluetooth-parkopplingar.

Du kan radera alla sparade Bluetooth-parkopplingar.

Tryck och håll in Bluetooth-knappen på baksidan av multibasen i fyra sekunder för att rensa minnet.