Forbind multibase til en Bluetooth-enhed

Cisco-hovedtelefon 560-serien med multibase kan oprette forbindelse til Bluetooth-enheder som f.eks. en mobiltelefon eller tablet. Hovedtelefonbasen vises på din opkaldsenhed som Cisco-hovedtelefon efterfulgt af de sidste tre cifre i serienummeret på din hovedtelefon.

Du kan finde serienummeret på din hovedtelefon i nederste højre hjørne på undersiden af din base.

Multibasen kan gemme op til fire forskellige parrede Bluetooth-enheder. Hvis du allerede har fire parrede enheder, erstatter basen den enhed, som ikke har været brugt i længst tid.

1

Tryk to gange på Bluetooth-knappen på bagsiden af basen for at starte parring.

2

Vælg hovedtelefonen i menuen Indstillinger på enheden.

Bluetooth-LED lyser hvidt, når parring er gennemført.

Slå Bluetooth til og fra med multibasen

Din multibase husker den senest tilsluttede enhed. Når du slår Bluetooth fra på multibasen, afbrydes forbindelsen til enheden. Når du slår Bluetooth til igen, forsøger basen at oprette forbindelse til enheden.

Tryk én gang på Bluetooth-knappen på basen for at tænde eller slukke den.

Slet alle Bluetooth-parringer

Du kan slette alle gemte parringer af Bluetooth-enheder.

Tryk og hold Bluetooth-knappen på bagsiden af basen nede i fire sekunder for at rydde hukommelsen.