Conectarea bazei multiple la un dispozitiv Bluetooth

Căștile Cisco din seria 560 cu bază multiplă se pot conecta la dispozitive Bluetooth precum un telefon mobil sau o tabletă. Baza căștilor apare pe dispozitivul de apelare drept Căști Cisco urmat de ultimele trei cifre ale numărului de serie al căștilor.

Numărul de serie al căștilor poate fi găsit în colțul din dreapta-jos de pe partea de dedesubt a bazei.

Baza multiplă poate stoca până la patru dispozitive Bluetooth diferite, asociate. Dacă aveți deja patru dispozitive asociate, baza va înlocui dispozitivul care nu a mai fost folosit de cel mai mult timp.

1

Apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe partea din spate a bazei pentru a începe asocierea.

2

Selectați căștile dvs. din meniul Setări de pe dispozitiv.

LED-ul Bluetooth se aprinde cu alb dacă asocierea a reușit.

Pornirea și oprirea dispozitivului Bluetooth de la baza multiplă

Baza multiplă a reținut dispozitivul cel mai recent conectat. Când se dezactivează Bluetooth pe baza multiplă, conexiunea cu dispozitivul se oprește. Când se reactivează Bluetooth, baza încearcă să se conecteze din nou la dispozitiv.

Apăsați o singură dată butonul Bluetooth de pe partea din spate a bazei pentru a-l porni sau opri.

Ștergerea tuturor asocierilor Bluetooth

Puteți șterge toate asocierile dispozitivelor Bluetooth salvate.

Mențineți apăsat butonul Bluetooth de pe partea din spate a bazei multiple timp de patru secunde, pentru a goli memoria.