Povezovanje večbazne postaje z napravo Bluetooth

Večosnova za naglavne slušalke serije Cisco 560 se lahko poveže z napravami Bluetooth® , kot je mobilni telefon ali tablični računalnik. Osnovna postaja naglavne slušalke je prikazana v klicni napravi kot Naglavna slušalka Cisco, ki ji sledijo zadnje tri števke serijske številke naglavne slušalke.

 

Serijsko številko naglavne slušalke najdete v spodnjem desnem kotu na spodnji strani osnovne postaje.

Večbazna postaja lahko shrani do štiri različne seznanjene naprave Bluetooth. Če že imate štiri seznanjene naprave, bo postaja zamenjala napravo, ki ni bila uporabljena najdlje časa.

1

Za začetek seznanjanja dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na zadnji strani osnovne postaje.

2

V meniju Nastavitve v napravi izberite naglavno slušalko.

Ko seznanjanje uspe, začne lučka LED za Bluetooth svetiti belo.

Vklop in izklop Bluetooth z večbazno bazo

Večbazna postaja si zapomni zadnjo povezano napravo. Ko Bluetooth® izklopite v večbazni napravi, se povezava z napravo ustavi. Ko znova vklopite povezavo Bluetooth, se poskusi osnovna postaja znova povezati z napravo.

Enkrat pritisnite gumb za Bluetooth na zadnji strani osnovne postaje, da ga vklopite ali izklopite.

Izbris vseh povezav Bluetooth

Vse shranjene seznanjanje Bluetooth® naprave lahko izbrišete.

Pritisnite tipko Bluetooth na zadnji strani večbazno postajo in jo pridržite štiri sekunde, da počistite pomnilnik.