Koble flerbaser til Bluetooth-enheter

Cisco headset 560-serien Flerbase kan kobles til Bluetooth-enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Hodetelefonbaser vises på ringeenheter som Cisco headset etterfulgt av de tre siste sifrene i headsettenes serienummer.

Du kan finne serienummeret til headset i nedre høyre hjørne på undersiden av basen.

Flerbasen kan lagre opptil fire forskjellige parede Bluetooth-enheter. Hvis du allerede har fire parede enheter, erstatter basen den enheten som det er lengst siden har vært brukt.

1

Trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av basen to ganger for å starte sammenkobling.

2

Velg headsettene i menyen for Innstillinger på enheten.

Bluetooth-LED-lampen lyser hvitt når sammenkoblingen lykkes.

Aktivere og deaktivere Bluetooth på flerbasen

Flerbaser husker den sist tilkoblede enheten. Når du deaktiverer Bluetooth på flerbasen, brytes forbindelsen til enheten. Når du aktiverer Bluetooth på nytt, prøver basen å koble til enheten på nytt.

Trykk én gang på Bluetooth-knappen på baksiden av basen for å skru den av eller på.

Slette alle Bluetooth-par

Du kan slette alle lagrede Bluetooth-enhetsparinger.

Trykk og hold inne Bluetooth-knappen på baksiden av flerbasen i fire sekunder for å tømme minnet.