Підключення мультибази до пристрою Bluetooth

Мультибаза для гарнітури Cisco серії 560 може підключатися до Bluetooth® пристроїв, таких як мобільний телефон або планшет. База гарнітури відображається на пристрої для викликів як Cisco Headset (Гарнітура Cisco) з останніми трьома цифрами на серійному номері гарнітури.

 

Серійний номер гарнітури зазначено в правому нижньому куті на нижній частині бази.

Мультибаза може зберігати до чотирьох різних спарованих пристроїв Bluetooth. Якщо у вас уже є чотири спаровані пристрої, база замінить пристрій, який не використовувався найдовше.

1

Натисніть кнопку Bluetooth на задній панелі бази двічі, щоб розпочати створення пари.

2

Виберіть гарнітуру з меню Settings (Налаштування) на пристрої.

Світлодіодний індикатор Bluetooth світиться білим, коли пару успішно створено.

Вмикайте та вимикайте Bluetooth за допомогою мультибази

Ваша мультибаза запам'ятовує останній підключений пристрій. При відключенні Bluetooth® на мультибазі з'єднання з пристроєм припиняється. При повторному включенні Bluetooth база намагається повторно підключитися до пристрою.

Натисніть кнопку Bluetooth на задній панелі основи один раз, щоб увімкнути або вимкнути.

Скасування всіх створених пар Bluetooth

Ви можете стерти всі збережені пари Bluetooth® пристроїв.

Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на задній панелі мультибази протягом чотирьох секунд, щоб очистити пам’ять.