Povezivanje više baza na Bluetooth uređaj

Cisco slušalica 560 serije Multibase može da se poveže na Bluetooth uređaje kao što su mobilni telefon ili tablet računar. Baza za slušalice se pojavljuje na uređaju za poziv kao Cisco slušalica a nakon toga se prikazuju zadnje tri cifre serijskog broja slušalice.

Možete pronaći svoj serijski broj slušalice u donjem desnom uglu na donjoj strani svoje baze.

Multibase može da sačuva do četiri različita uparena Bluetooth uređaja. Ako već imate četiri uparena uređaja, baza će zameniti uređaj koji se najduže ne koristi.

1

Kliknite dva puta na dugme Bluetooth na zadnjem delu baze da biste počeli uparivanje.

2

Izaberite slušalicu u meniju Podešavanja na svom uređaju.

Bluetooth LED indikator svetli belo kada je uparivanje uspešno.

Uključite i isključite Bluetooth uz Multibase

Vaš Multibase pamti zadnji povezan uređaj. Kada isključite Bluetooth na Multibase, veza sa uređajem se prekida. Kada ponovo uključite Bluetooth, baza pokušava da se ponovo povežete na uređaj.

Pritisnite dugme Bluetooth na zadnjem delu baze jednom da biste ga uključili ili isključili.

Obriši sva Bluetooth uparivanja

Možete izbrisati sve sačuvane uparene Bluetooth uređaje.

Pritisnite i zadržite dugme Bluetooth na zadnjem delu Multibase četiri sekunde da biste očistili memoriju.