Podłączanie stacji bazowej typu Multibase z urządzeniem Bluetooth

Zestawy słuchawkowe Cisco 560 ze stacją bazową typu Multibase można łączyć z urządzeniami Bluetooth, takimi jak telefon komórkowy lub tablet. Stacja bazowa zestawu słuchawkowego jest wyświetlana na urządzeniu wywołującym jako Zestaw słuchawkowy Cisco z trzema ostatnimi cyframi numeru seryjnego zestawu słuchawkowego.

Numer seryjny zestawu słuchawkowego znajduje się w prawym dolnym rogu na postawie stacji bazowej.

W stacji bazowej typu Multibase można zapisać maksymalnie cztery różne urządzenia Bluetooth. Jeśli istnieją już cztery sparowane urządzenia, stacja bazowa zastąpi urządzenie, które nie było używane przez najdłuższy czas.

1

Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth z tyłu stacji bazowej, aby rozpocząć parowanie.

2

Wybierz zestaw słuchawkowy w menu Ustawienia urządzenia.

Po pomyślnym sparowaniu dioda LED połączenia Bluetooth zaświeci na biało.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth stacji bazowej typu Multibase

Stacja bazowa typu Multibase pamięta ostatnio podłączone urządzenie. Po wyłączeniu funkcji Bluetooth stacji bazowej typu Multibase połączenie z urządzeniem zostaje przerwane. Po ponownym włączeniu funkcji Bluetooth stacja bazowa podejmuje próbę ponownego połączenia z urządzeniem.

Naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth z tyłu stacji bazowej, aby włączyć lub wyłączyć połączenie.

Usuwanie wszystkich par Bluetooth

Można usunąć wszystkie zapisane sparowane urządzenia Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth z tyłu stacji bazowej typu Multibase przez cztery sekundy, aby wyczyścić pamięć urządzenia.