Provoz funkce

 • Když volající vytočí uživatele s povoleným sekvenčním vyzváněním, uslyší oznámení s žádostí, aby zůstal na lince. Pokud je nastavení přerušení povoleno, volající také uslyší zprávu se stisknutím křížek k přerušení hledání, je-li to vhodné.

 • Volající uslyší vyzvánění po prvním oznámení.

 • Pokud hovor přijme libovolné číslo v seznamu hledání, hledání se zastaví.

 • Každých 20 sekund se přehraje uklidňující zpráva s žádostí volajícího, aby zůstal na lince.

 • Pokud je stisknuto tlačítko přerušení (#), volajícímu je poskytnuto zpracování odpovědi účastníka.

 • Poté, co byla všechna čísla vyzkoušena a nebyla zodpovězena, vyzvánění zpět nebo oznámení je přerušeno a volajícímu je poskytnuto zpracování žádné odpovědi účastníka (ve většině případů hlasová schránka).

Konfigurovat sekvenční vyzvánění

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na sekvenční vyzvánění a zapněte přepínač.

3

Zadejte seznam 10místných čísel nebo E.264 Mezinárodní čísla, která mají být příčka v pořadí 1–5. U každé zadané linky můžete také nastavit počet zazvonění pro každé zařízení.

4

V rozevíracím seznamu vyberte Počet vyzvánění a pak zaškrtněte pole Potvrzení přijetí pro každé číslo, pokud chcete, aby volající účastník přijal hovor stisknutím 1 na klávesnici.

5

Chcete-li, aby číslo nejprve vyzvánělo primární linku, zaškrtněte políčko Vyzvánět primární linku Webex Calling. Poté zadejte počet zazvonění.

6

Chcete-li volajícím povolit přechod do hlasové schránky, zaškrtněte políčko Povolit hovory pro přechod do hlasové schránky.

7

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.


 

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánu pro použití na nastavení hovorů.

8

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

 • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán, pro který mají hovory postupně vyzvánět.
 • Hovory od – výběrem možnosti použijte sekvenční vyzvánění pro hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.
 • Vyzvánět nebo nevyzvánět – zvolte, zda chcete sekvenční vyzvánění použít na hovory, které odpovídají těmto parametrům.
9

Klikněte na možnost Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Ring nebo Don't ring table. Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 

Nezvánět má přednost před Vyzváněním.

10

Klikněte na možnost Uložit.

Použít sekvenční vyzvánění s dalšími funkcemi volání

Sekvenční vyzvánění interaguje s následujícími funkcemi volání:

 • Alternativní čísla – sekvenční vyzvánění lze použít s alternativními čísly a platí pro všechna alternativní čísla pro uživatele.

 • Vždy přesměrování hovorů – pokud je funkce Vždy přesměrování hovorů aktivní v hlavním umístění, má přednost před sekvenčním vyzváněním. Pokud je funkce Přesměrování hovorů vždy aktivní na jakýchkoli jiných cílových číslech sekvenčního vyzvánění, pobočka sekvenčního vyzvánění zazvoní jako obvykle a v případě, že hovor není přijat, přejde na další pobočku.

 • Přesměrování při obsazení – sekvenční vyzvánění má přednost před přesměrováním při obsazení. Pokud jsou všechna umístění obsazena (nebo pokud je výchozí umístění obsazeno s nastavením sekvenčního vyzvánění tak, aby nepokračovalo), má možnost přesměrování hovorů při obsazení šanci provést (jinak se vždy použije zpracování bez odpovědi). Pobočky sekvenčního vyzvánění mohou mít funkci Přesměrování při obsazení. V takovém případě je hovor přesměrován, pokud je pobočka obsazená.

 • Přesměrování hovorů bez odpovědi – sekvenční vyzvánění má přednost před přesměrováním hovorů bez odpovědi. I když je základna nakonfigurována jako umístění sekvenčního vyzvánění, časový limit způsobí, že se sekvenční vyzvánění pokusí o další umístění. Jakmile sekvenční vyzvánění dokončí procházení všech svých poboček, dojde k normálnímu zpracování bez odpovědi a přesměrování hovorů bez odpovědi může hovor přesměrovat (časovač bez odpovědi před tím není restartován).

 • Přesměrování hovorů není dosažitelné – pokud je aktivní, před spuštěním služby přesměrování hovorů není dosažitelné, spustí se sekvenční vyzvánění. Pokud nejsou dosažitelné všechny cíle, včetně umístění na základně, funkce přesměrování hovorů přesměruje hovor na cílové číslo poté, co funkce sekvenčního vyzvánění prohledá seznam.

 • Nerušit – funkce Nerušit má přednost před sekvenčním vyzváněním.

 • Skupina sdružených linek – když je uživateli ve skupině sdružených linek prezentován hovor na skupinu sdružených linek, je služba sekvenčního vyzvánění uživatele inhibována.

 • Selektivní přijetí hovoru / selektivní odmítnutí hovoru – tyto funkce mají přednost před sekvenčním vyzváněním.

 • Simultánní vyzvánění – sekvenční vyzvánění má přednost před simultánním vyzváněním. Pokud je však umístění základny upozorněno, spustí se Simultánní vyzvánění a vyzvánění všech simultánních umístění.

 • Hlasové zprávy – pokud se umístění sekvenčního vyzvánění přejede do hlasové schránky, služba skončí a volající je připojen k hlasové schránce.