Funktionsåtgärd

 • När en uppringare ringer upp en användare som har sekventiell ring aktiverad hör de ett meddelande som ber honom/henne stanna kvar på linjen. Om inställningen för att avbryta är aktiverad hör inringaren också ett meddelande för att trycka på fyrkant för att avbryta sökningen, om tillämpligt.

 • Inringaren hör en signal efter det första meddelandet.

 • Om ett samtal besvaras av något av numren i söklistan avslutas sökningen.

 • Var 20:e sekund spelas ett meddelande upp som ber inringaren att stanna kvar på linjen.

 • Om avbryt-knappen (#) trycks, tillhandahålls den uppringare med prenumerantens inget svar bearbetas.

 • Efter att alla nummer har försökts och inte besvarats avbryts uppringning eller meddelande och inringaren får den deltagaren ingen svarsbehandling (röstbrevlåda i de flesta fall).

Konfigurera sekventiell ring

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningaroch växlar till Sekventiell ring.

3

Ange en lista med 10-siffriga nummer eller E.264 internationella nummer som ska köras i ordning från 1 till 5. Med varje linje du anger kan du även ange antalet ringnummer för varje enhet.

4

Välj Antal samtal i rullgardinsmenyn och välj sedan Kontrollera svarsbekräftelse för varje nummer om du vill att den som blir uppringd ska trycka på 1 på knappsatsen för att ta emot samtalet.

5

Om du vill att ett nummer ska ringa primär linje först markerar du Webex Calling den primära linjen. Ange sedan antalet ringsignaler.

6

För att tillåta att uppringare går till röstbrevlådan markerar du Aktivera samtal för att gå till röstbrevlåda.

7

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.


 

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman i användarportalen för samtal. Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

8

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

 • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
 • Samtal från– Välj för att tillämpa en prioritetsavisering för samtal från alla telefonnummer eller välj telefonnummer. Om du väljer Välj telefonnummer, ange de ytterligare uppgifterna.
 • Aviseringeller Få inte aviseringar– välj om du vill tillämpa en prioritetsvarning för samtal som passar in inom dessa parametrar.
9

Klicka på Spara för att spara dina prioritetsvarningsparametrar.

Ditt schema läggs till i en avisering eller aviseringstabellen. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.

10

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in sekventiell ring i samtalsanvändarportalen.

Använd sekventiell ring med andra samtalsfunktioner

Sekventiell ring interagerar med följande samtalsfunktioner:

 • Alternativa nummer – sekventiell ring kan användas med alternativa nummer och gäller för alla alternativa nummer för en användare.

 • samtalskoppling alltid – om samtalskoppling alltid är aktiv på huvudplatsen har det företräde framför sekventiell ring. Om samtalskoppling alltid är aktivt på andra destinationsnummer för sekventiell ringsignal ringer den sekventiella ringplatsen som vanligt och söker till nästa plats om samtalet inte besvaras.

 • samtalskoppling Upptagen – sekventiell ring har företräde framför samtalskoppling Upptagen. Om alla platser är upptagna (eller om basplatsen är upptagen med konfigurerad sekventiell ring för att inte fortsätta) har samtalskoppling Busy en möjlighet att utföra (annars används ingen svarsbearbetning). På löpsamtalsplatserna kan samtalskoppling vara upptagna. Samtalet vidarebefordras då om platsen är upptagen.

 • samtalskoppling Inget svar – Sekventiell ring har företräde framför samtalskoppling Inget svar. Även om basplatsen är konfigurerad som en sekventiell ringplats orsakar timeouten sekventiell ring för att försöka på nästa plats. När sekventiell ring har gått igenom alla platser inträffar normal behandling av "inga svar" och samtalskoppling Inget svar kan sedan vidarebefordra samtalet (ingen svarstimer startas om innan det).

 • samtalskoppling Ej åtkomlig – om aktiv körs sekventiell ring innan samtalskoppling tjänsten kan inte nås. Om alla destinationer, inklusive basplatserna, inte kan nås, vidarebefordrar samtalskoppling Not Reachable-funktionen samtalet till destinationsnumret efter att sekventiell ringfunktion har jagat via listan.

 • Stör ej – Stör ej har företräde framför sekventiell ring.

 • Hunt Group (Hunt Group ) – När ett samtal till en huntgrupp presenteras för en användare i huntgruppen förhindras användarens sekventiella ringtjänst.

 • Selektivt samtalacceptering/selektivt samtalsavslag – dessa funktioner har företräde framför sekventiell ring.

 • Samtidig ring – sekventiell uppringning tar prioritet över samtidig ringsignal. Men om basplatsen aviseringen aviseringen utlöser och ringer samtidigt upp ringsignalen på alla samtidiga platser.

 • Röstmeddelanden – om en sekventiell ringplats kopplas över till röstbrevlådan avslutas tjänsten och den som ringer är ansluten till röstbrevlådan.