Operacija značajke

 • Kada pozivatelj nazove korisnika koji ima omogućen sekvencijalni prsten, čuje najavu u kojoj se od njih traži da ostane na liniji. Ako je omogućena postavka prekida, pozivatelj također čuje poruku za pritiskanje funte kako bi prekinuo pretraživanje, ako je primjenjivo.

 • Pozivatelj čuje zvonjavu nakon prve objave.

 • Ako na poziv odgovara bilo koji od brojeva s popisa za pretraživanje, pretraživanje se zaustavlja.

 • Svakih 20 sekundi reproducira se poruka o udobnosti u kojoj se od pozivatelja traži da ostane na liniji.

 • Ako pritisnete gumb za prekid (#), pozivatelju se pruža obrada bez odgovora pretplatnika.

 • Nakon što su svi brojevi isprobani i nisu odgovoreni, zvono natrag ili najava se prekida, a pozivatelju se pruža pretplatnikova obrada bez odgovora (glasovna pošta u većini slučajeva).

Postavljanje sekvencijalnog prstena

1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za pozivanje otvorite Postavkepoziva, uključivanje/isključivanje sekvencijalnog prstena.

3

Unesite popis 10-znamenkastih brojeva ili E.264 međunarodnih brojeva koji će se prezvoniti po redoslijedu od 1 do 5. Sa svakom linijom koju unesete možete postaviti i broj prstenova za svaki uređaj.

4

Na padajućem izborniku odaberite Broj zvona, a zatim Provjeritepotvrdu odgovora za svaki broj ako želite da pozvana strana pritisne 1 na tipkovnici da biste primili poziv.

5

Da bi broj najprije nazvao primarni redak, najprije provjerite Pozivni primarni redak pozivanja na Webexu. Zatim unesite broj prstenova.

6

Da biste pozivateljima omogućili da idu na govornu poštu, potvrdite okvir Omogući pozive da idu na govornu poštu.

7

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.


 

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na kartici Rasporedi na portaluza korisnike pozivanja . Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavkepoziva.

8

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

 • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
 • Pozivi od– odaberite da biste primijenili upozorenje o prioritetu za pozive s bilo kojeg telefonskog broja ili odaberite Telefonske brojeve. Ako odaberete Odaberi telefonske brojeve, unesite dodatne detalje.
 • Upozorenje ili ne upozoravajte– odaberite želite li primijeniti upozorenje o prioritetu na pozive koji se uklapaju u te parametre.
9

Kliknite Spremi da biste spremili parametre upozorenja o prioritetu.

Raspored se dodaje u tablicu Upozorenja ili Ne upozoravaj . Rasporede po potrebi možete uređivati ili brisati iz tablica.

10

Kliknite Spremi.

Primjer

Želite li vidjeti kako se to radi? Pogledajte ovu demonstraciju videozapisa o tome kako postaviti sekvencijalni prsten na korisničkom portalu za pozive.

Korištenje sekvencijalnog prstena s drugim značajkama pozivanja

Sekvencijalni prsten stupa u interakciju sa sljedećim značajkama pozivanja:

 • Zamjenski brojevi - Sekvencijalni prsten može se koristiti s alternativnim brojevima i primjenjuje se na sve zamjenske brojeve za korisnika.

 • Pozivanje uvijek - Ako je Poziv naprijed uvijek aktivan na glavnoj lokaciji, ima prednost pred sekvencijalnim prstenom. Ako je Poziv naprijed uvijek aktivan na bilo kojem drugom broju odredišta za sekvencijalni prsten, lokacija Sekvencijalnog prstena zvoni kao i obično i lovi na sljedeće mjesto ako je poziv neodgovoren.

 • Poziv prosljeđivanje zauzeto - Sekvencijalni prsten ima prednost nad pozivom Prosljeđivanje zauzet. Ako su sve lokacije zauzete (ili ako je osnovno mjesto zauzeto postavljenim sekvencijalnim prstenom koji se ne nastavlja), Poziv naprijed zauzet ima priliku izvršiti (u suprotnom se uvijek primjenjuje obrada bez odgovora). Lokacije sekvencijalnog prstena mogu imati zauzet poziv prosljeđivanje, u kojem slučaju se poziv prosljeđuje ako je lokacija zauzeta.

 • Prosljeđivanje poziva Bez odgovora – sekvencijalni prsten ima prednost pred pozivom Prosljeđivanje bez odgovora. Čak i ako je osnovno mjesto konfigurirano kao mjesto sekvencijalnog prstena, vremensko ograničenje uzrokuje da sekvencijalni prsten pokuša sljedeće mjesto. Nakon što sekvencijalni prsten završi s pregledom svih svojih lokacija, dolazi do normalne obrade bez odgovora, a poziv naprijed bez odgovora može proslijediti poziv (prije toga se ponovno ne odgovara ( prije toga se ponovno pokreće mjerač vremena bez odgovora).

 • Prosljeđivanje poziva nije dostupno – ako je aktivan, sekvencijalni prsten pokreće se prije nego što se pozove usluga Prosljeđivanje poziva koje nije dostupno. Ako sva odredišta, uključujući bazne lokacije, nisu dostupna, značajka Poziva prosljeđivanja nije dostupna proslijediti poziv na broj odredišta nakon što značajka Sekvencijalnog prstena lovi popis.

 • Ne ometaj - Ne ometaj ima prednost nad sekvencijalnim prstenom.

 • Hunt Group - Kada se korisniku u Hunt Grupi prikaže poziv Lovačkoj grupi, usluga sekvencijalnog prstena korisnika je inhibirana.

 • Selektivno prihvaćanje poziva / selektivno odbijanje poziva - ove značajke imaju prednost nad sekvencijalnim prstenom.

 • Simultano zvonjenje - Sekvencijalno zvonjenje ima prioritet nad Istovremenim prstenom. Međutim, ako je mjesto baze upozoreno, simultani prsten pokreće i zvoni na svim istodobnim lokacijama.

 • Glasovne poruke – ako se lokacija sekvencijalnog prstena prevrne na govornu poštu, usluga završava, a pozivatelj je povezan s govornom poštom.