Než začnete

Překlad v reálném čase je doplněk pro schůzky Webex. Počínaje aktualizací 41.5 je překlad v reálném čase k dispozici v událostech Webex (nové) ve webinářích pro plány podporující 3000 uživatelů až 10 000 uživatelů. S aktualizací 41.7 podporuje aplikace Webex překlad v reálném čase. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují překlad v reálném čase.


Je nutné povolit Asistenta Webex pro schůzky pro uživatele, kteří potřebují překlad v reálném čase. Uživatelé musí mít licenci Webex Assistant for Meetings a licenci Pro překlady v reálném čase.

Licence Pro přenos v reálném čase můžete přiřadit libovolným z následujících způsobů:

MožnostPopis

Přidání licence pro stávajícího uživatele

Postupujte podle pokynů v části Upravit licence služeb v Ovládacím centru pro jednotlivé uživatele.

Přidání licencí pro více uživatelů

Postupujte podle pokynů v části Upravit uživatele v Ovládacím centru pomocí šablony CSV.

Přidání licencí pro nové uživatele ve výchozím nastavení

Postupujte podle pokynů v části Nastavení šablon automatického přiřazení licencí v Ovládacím centru.