Før du starter

Sanntidsoversettelse er et tillegg for Webex Meetings. Fra og med 41.5-oppdateringen er sanntidsoversettelse tilgjengelig i Webex Events (ny) i webinarer for abonnementer som støtter mellom 3000 og 10 000 brukere. Med 41.7-oppdateringen støtter Webex-appen sanntidsoversettelse. Møter som startes eller kobles til fra et område, støtter ikke sanntidsoversettelse.


Du må aktivere Webex Assistant for møter for brukere som trenger sanntidsoversettelse. Brukere må ha Webex Assistant for Meetings-lisensen og lisensen for sanntidsoversettelse.

Du kan tilordne lisenser for oversettelse i sanntid på følgende måter:

AlternativBeskrivelse

Legge til en lisens for en eksisterende bruker

Følg instruksjonene i Redigere tjenestelisenser i Control Hub for enkeltbrukere.

Legge til lisenser for flere brukere

Følg instruksjonene i Endre brukere i Control Hub med CSV-malen.

Legge til lisenser for nye brukere som standard

Følg instruksjonene i Konfigurere maler for automatisk lisenstilordning i Control Hub.